Glädje och allvar blandas på West Pride

Viveca Reimers, chef för Avdelning mänskliga rättigheter på Västra Götalandsregionen.

Den 7-11 juni pågår HBTQ-festivalen West Pride i Göteborg. "Det finns flera anledningar för Västra Götalandsregionen att engagera sig. Vi vill visa upp att vi är ett föredöme vad det gäller jämlikhet och mångfald men också att vi som arbetsgivare vill verka för ett öppet arbetsklimat som motverkar fördomar", säger Viveca Reimers, chef för Avdelning mänskliga rättigheter.

Viveca Reimers ska även medverka som privatperson och gå i Regnbågsparaden som i år har budskapet att kärlek och gemenskap vinner över hat och diskriminering.

– Det är ett manifesterande, att man står upp för alla likas värde. Jag tycker det är viktigt att delta. Det är dessutom jätteroligt med alla människor som så glada, säger hon med ett stort leende.

Precis som förra året går exempelvis regiondirektör Ann-Sofi Lodin med i paraden.

Fest och viktiga möten

West Pride vill synliggöra en mångfald av uttryck genom att samordna och arrangera konst och kultur. Under festivalen skapas mötesplatser och arenor för kunskapsfördjupning, samtal och samhällspåverkan. Västra Götalandsregionen är en stor bidragsgivare till arrangemanget.

Måste öka kunskaper om HBTQ-frågor

Viveca Reimers menar att det är viktigt att Västra Götalandsregionen visar att man vill ha ett inkluderande och tolerant samhälle. Samtidigt pekar hon på behovet av ökade kunskaper om HBTQ-frågor. Detta behov speglas också i den handlingsplan för mänskliga rättigheter som började gälla 1 januari i år.
– Undersökningar visar att många HBTQ-personer har ett lägre förtroende för sjukvården på grund av negativa erfarenheter. Därför är en ökad kunskap om HBTQ-frågor oerhört viktigt för oss, poängterar Viveca Reimers.

Läs mer om West Pride och om Regnbågsparaden

Kontakt

Ellen Lageholm
Avdelning mänskliga rättigheter
0761-357 447
E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:42