Helena L Nilsson utses till ny regionutvecklingsdirektör

I maj tillträder Västra Götalandsregionens miljöchef, Helena L Nilsson, befattningen som regionutvecklingsdirektör. Hon efterträder Fredrik Adolfsson som lämnar av familjeskäl.

– Sedan i juni 2016 har Helena L Nilsson kombinerat sin befattning som miljöchef med en roll som ställföreträdande regionutvecklingsdirektör. Därför är hon väl insatt i de frågor som Västra Götalandsregionen driver för att stärka Västra Götalands förutsättningar i fråga om tillväxt och hållbar utveckling. Helena är en erfaren chef, kan sakfrågorna och är utan tvekan den mest lämpade för uppdraget, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Helena L Nilsson är civilekonom och har varit verksam inom Västra Götalandsregionen sedan 2003. Dessförinnan arbetade hon som projektledare på Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ. 2007 tillträdde hon som enhetschef för Forskning och utveckling och 2015 som miljöchef.

– I min nya roll kommer jag att få arbeta med samhällsutvecklingens alla dimensioner; infrastruktur, miljö, näringsliv och sociala frågor. Jag ser fram emot att göra det tillsammans med övriga chefer och medarbetare på koncernstab regional utveckling, säger Helena L Nilsson.

Helena L Nilsson tillträder den 1 maj.

Arbetet med att rekrytera en miljöchef startar omgående.

Kontakt

Västra Götalandsregionens presstjänst
010-441 40 00

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:42