Hjärtchef får internationellt patientsäkerhetspris

– Jag är tacksam över att stå här tillsammans med Annemarie Saarinen, sade Anne de-Wahl Granelli i sitt tacktal när hon tilldelades patientsäkerhetspriset Humanitarian Award. På bilden även Elle, dotter till Annemarie Saarinen. FOTO: Patient Safety Movement Foundation

En av Västra Götalandsregionens verksamhetschefer, Anne de-Wahl Granelli, har fått utmärkelsen Humanitarian Award. Priset delas ut av den amerikanska patientsäkerhetsorganisationen Patient Safety Movement Foundation. Huvudtalare vid tillkännagivandet var tidigare president Bill Clinton.

Anne De-Wahl Granelli, verksamhetschef för NU-sjukvårdens kardiologklinik, får den internationella utmärkelsen Humanitarian Award. Hon får det för sin forskning och det så kallade Granelli-protokollet, som snabbare upptäcker medfödda hjärtfel hos nyfödda. För tretton år sedan var Västra Götalandsregionens BB-enheter pionjärer med Granelli-protokollet. Idag används metoden även i resten av landet och över stora delar av världen, exempelvis i USA, Kina och de flesta länderna i Europa.

– Framgången för Granelli-protokollet är att det är smärtfritt för barnet och enkelt för personalen att utföra, samtidigt som det räddar liv, säger Anne de-Wahl Granelli, som tog emot priset på plats i USA den 4 februari.

Framstående insats

Utmärkelsen Humanitarian Award delas ut årligen till de främsta insatserna för att stärka patientsäkerheten och för att minska antalet undvikbara vårdskador som kan leda till död. Förra året gick priset till dåvarande president Barack Obama och vice president Joe Biden. De fick priset för att ha gjort sjukvården tillgänglig för fler i USA genom den så kallade Affordable Care Act.

Anne de-Wahl Granelli får priset tillsammans med Annemarie Saarinen, grundare av Newborn Foundation som arbetar för att förbättra den amerikanska förlossningsvården. Tillsammans med Anne de Wahl Granelli har Annemarie Saarinen kämpat för att Granelli-protokollet ska bli standard inom USA och i dag undersöks 99 procent av de nyfödda med metoden.

Räddar hjärtan

I Sverige är Granelli-protokollet numera en av flera medicinska standardundersökningar som BB-personalen genomför på spädbarn innan de får åka hem. Av tusen nyfödda drabbas ett eller två barn av livshotande hjärtfel. Det innebär cirka 100-200 barn per år, bara i Sverige.

– Utan Granelli-protokollet missar sjukvården nästan 30 procent av de livshotande hjärtfelen och fem procent av dessa barn dör utan att ens ha hunnit få en diagnos, säger Anne de-Wahl Granelli.

Fakta: Så går undersökningen till

Innan ett nyfött barn lämnar BB mäts syremättnaden i barnets blod. Undersökningen kallas pulsoxymetri, POX och innebär att en mjuk sensor först lindas kring höger hand på bebisen och sedan kring en av fötterna. Sensorn är kopplad till en mätapparat som direkt visar hur stor syremättnaden i barnets blod är.

Ett normalt värde ligger mellan 95 och 100 procent, och skillnaden mellan mätningen i handen och foten får inte vara större än tre procentenheter. För låg syremättnad eller för stor skillnad mellan hand och fot signalerar att något är fel och att barnet behöver utredas vidare exempelvis med barnhjärtultraljud.

Anne de-Wahl Granelli, verksamhetschef för NU-sjukvårdens kardiologiklinik, tillsammans med tidigare president Bill Clinton, som var huvudtalare när Anne de-Wahl Granelli tilldelades Humanitarian Award. FOTO: Patient Safety Movement Foundation

Läs också pressmeddelandet från Patient Safety Movement Foundation.

Kontakt

NU-sjukvårdens presstjänst
010-435 65 01
E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:42