Martin Rösman ny sjukhusdirektör för Alingsås Lasarett

Martin Rösman har utsetts till ny sjukhusdirektör för Alingsås lasarett. Han är i dag verksamhetschef för område Radiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, i Göteborg.

– Martin Rösman är läkare i grunden och har varit verksam som chef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 2013. Hans ledarskap har gott renommé. Jag ser att han har den bredd och erfarenhet som behövs för att kunna utveckla och skapa balans i verksamheten på ett framgångsrikt sätt. Det är viktigt i de utmaningar sjukvården står inför, inte minst i Göteborgsområdet, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Sedan 2013 är Martin Rösman verksamhetschef för område Radiologi på SU, med cirka 500 medarbetare. Tidigare har han varit sektionschef för Radiologi på Östra sjukhuset. 2015 utsågs han till årets chef på SU. Förutom sina erfarenheter från olika vårdgivare har Martin Rösman också flera år som konsult bakom sig med inriktning mot medicinsk marknadsföring och kommunikation.

– Jag tycker att det känns mycket spännande med mitt nya uppdrag, säger Martin Rösman. Jag ser fram emot att tillsammans med alla engagerade medarbetare på Alingsås lasarett, sjukhusledningen och styrelsen jobba för fortsatt utveckling av sjukhuset och dess roll i regionen.

Martin Rösman tillträder den 21 augusti, då han efterträder Hans Holmberg. Hans Holmberg kommer att arbeta vidare inom Västra Götalandsregionen året ut med regionövergripande strategiska frågor.

Kontakt

Presstjänsten
010 - 441 40 00
E-postadress