Mässling i Fyrbodal

Smittskydd Västra Götaland utreder, tillsammans med Vårdhygien på Norra Älvsborgs Länssjukhus, ett säkerställt och ett misstänkt fall av mässling som smittats i Fyrbodalsområdet.

De personer som hittats i utredningen och som har risk att insjukna i mässling har informerats och vid behov vaccinerats. I smittspårningen ingår bland annat personer som vistats på vårdmottagningar samtidigt som de mässlingssjuka.

Sedan vaccination mot mässling infördes i det allmänna barnvaccinationsprogrammet på 1980-talet, är sjukdomen mycket ovanlig i Sverige. Personer som inte haft mässling och som inte är vaccinerade riskerar att bli sjuka om de utsätts för viruset. I Sverige är det framför allt barn under 18 månader och personer födda 1960 – 1980 som inte säkert har skydd mot mässling.

Mässling är en av de mest smittsamma sjukdomar som finns. Viruset utsöndras med andningsluften, till exempel när den som är sjuk hostar eller nyser och sprids sedan vidare genom luften. Mottagliga personer smittas via slemhinnorna i luftvägarna eller ögonen.

Eftersom det finns risk för oupptäckta fall av mässling, vill vi informera om smittan. Den som får feber, ögoninflammation, torrhosta och hudutslag ska misstänka mässling och ringa 1177. Det är viktigt att förvarna vårdcentralen eller akutmottagningen om att man misstänker mässling. Personer med misstänkt mässling ska inte sitta i väntrum.

Läs mer om mässling på 1177.se

Kontaktperson

Eva Lindhusen Lindhé
bitr. smittskyddsläkare, Västra Götalandsregionen
Telefon 010-441 24 24

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19