Mindfulness har effekt i vården av bröstcancer

Elisabeth Kenne Sarenmalm, en av forskarna i mindfulness-studien. Foto: Bild och Media

En ny studie, som genomförts på Skaraborgs Sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är den första randomiserade studie som undersökt mindfulnessträning som gruppbehandling för bröstcancerpatienter kontra egen träning jämfört med ingen mindfulnessträning.

Elisabeth Kenne Sarenmalm vid Skaraborgs Sjukhus som lett studien har, tillsammans med forskare från Högskolan i Skövde och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, undersökt effekten av mindfulness på stressrelaterade symtom och dess påverkan på immunförsvaret.

– Mindfulness kan hjälpa kvinnor att hantera sin bröstcancersjukdom och dess behandling, säger Elisabeth Kenne Sarenmalm.

I studien ingick 166 kvinnor med bröstcancer som slumpmässigt lottades till en av tre grupper:
1) 8 veckors gruppbehandling i mindfulness
2) 8 veckors egen träning i mindfulness
3) ingen mindfulnessträning

Gruppbehandlingarna leddes av certifierade mindfulnessinstruktörer. Patienterna som lottades till gruppbehandling och egen träning fick även ett eget träningsprogram och förde dagbok över sina övningar. Utbildningsmodell för instruktörer och träningsprogram i mindfulness har utformats av allmänläkaren och mindfulnessinstruktören Ola Schenström.

Före och efter behandlingen besvarade patienterna i alla tre grupperna frågeformulär som skattade oro, ångest, symtomupplevelse, hälsostatus och coping-förmåga. Forskningssjuksköterskor kontrollerade hälsostatus och blodprover togs för att undersöka påverkan på immunförsvaret.

Resultatet visar att gruppbehandling i mindfulness lindrar depression, minskar stress och symtombörda samt förbättrar hälsostatus och immunförsvar. Vidare stärks förmåga att hantera stress och personlig utveckling trots sjukdomen.

Studien tyder på att gruppbehandling med mindfulness, genomförd av certifierade instruktörer, är en effektiv komplementär behandlingsmetod för kvinnor med bröstcancer.

– Resultatet talar för att mindfulness har effekt och kan därför vara ett viktigt komplement i vården av kvinnor med bröstcancer, säger Elisabeth Kenne Sarenmalm.

Forskare:
Elisabeth Kenne Sarenmalm, Verksamhetschef, FoU Skaraborgs Sjukhus
Ingrid Bergh, Professor, Högskolan i Skövde
Lena B Mårtensson, Professor, Högskolan i Skövde
Bengt A Andersson, Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Per Karlsson, Professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Studien har finansierats av Cancerfonden, Regionala FoU-medel, FoU-beredningsgrupp Skaraborg Sjukhus, Lokala FoU Skaraborg samt Lions.

Studien som är publicerad i Cancer Medicine finns att läsa online.

Kontakt

Elisabeth Kenne Sarenmalm
Verksamhetschef FoU-centrum, Skaraborgs Sjukhus
0500-43 29 68 (efter klockan 13)

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:42