Minskad dödlighet i äggstockscancer

Glad pristagare. Överläkaren Pernilla Dahm Kähler tog emot 2017 års kvalitetspris för sitt arbete med centraliserad vård inom kvinnosjukvården. FOTO: Julia Andersson

Kvinnosjukvården på SU har lyckats sänka dödligheten i äggstocks- och äggledarcancer med 20 procent genom en centralisering av vården. Fler kvinnor opereras idag jämfört med för sex år sedan och tidsintervallet mellan kirurgi och kemoterapi har förkortats med 12 dagar. Bakom framgångarna står Kvinnosjukvården, Gynekologi och Reproduktionsmedicin avdelning 67 som i år fick ta emot Sahlgrenska Universitetssjukhusets kvalitetspris.

Förbättrad överlevnad för kvinnor med avancerad äggstockscancer när vården centraliseras är ämnet för det förbättringsarbete som fick det prestigefulla kvalitetspriset i år. Bakom arbetet står Kvinnosjukvården, Gynekologi och Reproduktionsmedicin, avdelning 67.

Kvalitetsdagarna som pågick under två dagar avslutades med utdelning av årets kvalitetspris. Passande nog den 8 mars på Internationella kvinnodagen, gick priset till kvinnosjukvården. Pernilla Dahm Kähler och hennes team har genom sitt arbete förbättrat överlevnaden hos kvinnor med äggstockscancer.

–Jag är jätte-jättestolt över det vi har åstadkommit och att vi fått med oss alla dessa människor i arbetet såsom doktorer, sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare och koordinatorer i regionen.

Det säger Pernilla Dahm Kähler, sektionschef och överläkare inom Gynekologi och reproduktionsmedicin och fortsätter:

–Jag är också glad att denna patientgrupp belyses och att det hårda arbetet nu ger resultatet i form av en högre treårsöverlevnad hos dessa patienter.

Besvärlig cancerform

Äggstockscancer är en besvärlig cancerform och är problematisk att behandla med gott resultat. Kvinnor som drabbas av äggstocks- och äggledarcancer har sämst överlevnad av all gynekologisk cancer. Symptomen är ofta oklara och otydliga och cancern kan vara svår att upptäcka.

Överlevnaden har legat på 40 procent, men sedan 2011 då vården i regionen centraliserades har överlevnaden tre år efter operation stigit till 61 procent.

Vad har man då gjort för att fler kvinnor ska överleva sin äggstockscancer?

2008 startades ett register över utfallet. Sahlgrenska Universitetssjukhuset hade då en högre andel tumörfria kvinnor än övriga sjukhus i regionen, efter behandling.

Som första region i Sverige centraliserades då vården för denna patientgrupp 2011 till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och en komplex vårdkedja utvecklades.

Tvärprofessionellt samarbete

Det innebär ett tvärprofessionellt samarbete mellan de olika professionerna. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, dietister, kuratorer, kirurger med flera - alla samarbetar kring patienten.

Multidisciplinära konferenser och regionala dialogmöten är också en viktig del i arbetet.

Kvalitetsuppföljning är ytterligare en del i framgångskonceptet där kvalitetsregister är till stor hjälp. Förbättrad överlevnad är målet men man tittar även på frågor om livskvalitet.

–För ett lyckat resultat och tillfrisknande är tiden mellan upptäckt av cancern till behandling avgörande samt en tidig cellgiftsbehandling. Ju snabbare cellgiftsbehandlingen sätts in, desto bättre resultat för patienten, säger Pernilla Dahm Kähler.

Slutsats

Slutsatsen är att centraliserad primärbehandling av avancerad äggledar- och äggstockscancer med ett regionalt gemensamt och multidisciplinärt mål ökar kirurgisk komplett tumörreduktion. Den minskar tiden från första operation till kemoterapi och förbättrar den relativa överlevnaden signifikant. Treårsöverlevnaden förbättrades från 40 procent till 61 procent före och efter centraliseringen.

Text: Lisa Klang, SU