Nu ska sjukhushindren bort

Projektledaren Daniel Lanz förklarar, visar och ger exempel på vad som kan vara svårt när man ska ta sig fram och vistas på sjukhusen. Ett stort engagemang genomsyrar projektet att åtgärda enkelt avhjälpta hinder.  FOTO: Mari Turos

I sjukhusens lokaler finns hinder som gör det svårt för många personer att ta sig fram. Men nu lovas bättring, tack vare ett nytt projekt som Västra Götalandsregionen dragit igång. "Det här projektet kommer hjälpa många människor", säger Daniel Lanz på Västfastigheter.

I projektet med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder på alla Västra Götalandsregionens sjukhus, handlar mycket om att prioritera rätt för att få maximal tillgänglighet utifrån budgeten. Daniel Lanz, projektledare på Västfastigheter berättar att kollegerna från tillgänglighetsdatabasen hittar många hinder när de inventerar tillgängligheten. – Ibland kan det kännas jobbigt att vi inte åtgärdat hindren redan tidigare men det beror på att kraven kommer successivt. Först bedömer vi vilka åtgärder som krävs för att bli av med hindret och sedan gör vi en prioritering. Här har vi god hjälp av en tillgänglighetskonsult. Numera har vi en sådan i alla stora byggprojekt som Västfastigheter ansvarar för.

Viktigt att förstå

– För att få en bättre förståelse för vad sann tillgänglighet betyder så provade jag att åka rullstol, berättar Daniel. Övningen ordnades av Västfastigheter för oss som arbetar i projektet. Jag hade även glasögon som skulle ge mig ett seende som liknar det man har när man har problem med gula fläcken, grå starr med mera. En ögonöppnare! – En stor vinst med projektet är att vi hjälper andra. Jag vet att vi gör skillnad och jag tänker att även unga människor drabbas av stroke och att någon kanske slipper ledsagare och kan vara mer fri tack vara den ökade tillgängligheten, säger Daniel.

Starkt engagemang

Daniel förklarar, visar och ger exempel på vad som kan vara svårt när man ska ta sig fram och vistas i Västra Götalandsregionens sjukhus. Ett starkt och äkta engagemang genomsyrar projektet. Onödiga hinder är när saker inte kan nås på ett smidigt sätt. Åtgärder kan därför vara att justera placeringen av kallelselarm, handtag, pappershållare, krokar och tvålpumpar så att de kan nås från en rullstol. Här är fler exempel på åtgärder som nu genomförs på Mölndals sjukhus:

  • Större sanitetspapperskorgar sätts in i en färg som är lätt att se och bakom allt som är vägghängt målas en kontrasterande färg. Det är viktigt för den som ser dåligt.
  • Toaletter och handfat får en kontrasterande bakgrundsfärg och innanför entrén på Mölndals sjukhus byggs en ny stor toalett med plats för brits.
  • För att man inte ska gå in i genomskinliga glasrutor så har stora glaspartier fått kontrastmärken i form av svart-vita halvmånar.
  • En och en halv kilometer taktila ledstråk som du känner och ser, är lagda i hela sjukhuset. Ledstråk läggs även utomhus till publika entréer, i form av plattor formade som små vågor.
  • Hissarna får en röst som berättar vilken våning de stannar på och så markeras tryckknapparna för våningsplanen bättre.
  • I receptionerna justeras diskhöjden ner och visuella utrymningslarm sätts upp.
  • De visuella larmen är blixtljus som varnar om det brinner vilket hjälper den som inte hör.

Fakta Västfastigheter

Västfastigheter är en av Västsveriges största fastighetsförvaltare. De bygger och förvaltar lokaler för vård, museer, Göteborgs Botaniska trädgård, folkhögskolor och naturbruksgymansier inom Västra Götalandsregionen. Västfastigheter sköter även underhåll, drift och service av lokalerna. På åtta platser i regionen finns helikopterflygplatser som Västfastigheter ansvarar för.

Om projektet

Arbetet med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder pågår runt om i Västra Götalandsregionen från 2016 till och med 2018.

Kontakt

Mari Turos
Kommunikationsstrateg Västfastigheter
0702-55 72 39

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:42