Ny analys visar både positiva trender och brister

Nu presenteras årets verksamhetsanalys av hälso- och sjukvården. Den visar både på positiva trender och på brister inom Västra Götalandsregionen (VGR).

Väntetiderna till flera cancerbehandlingar har minskat i Västra Götalandsregionen. Det framgår av årets verksamhetsanalys för hälso- och sjukvården. Standardiserade vårdförlopp är en del av förklaringen till att väntetiderna minskat.

Positiva trender ses också när det gäller läkemedelsförbrukningen. Andelen sömnmedel och lugnande läkemedel har minskat liksom förskrivningen av andelen olämpliga läkemedel till äldre. En annan positiv trend är att allt fler patienter med förmaksflimmer får blodförtunnande läkemedel i syfte att förebygga stroke eller att förebygga ny stroke.

Verksamhetsanalysen pekar även på brister i vården, bland annat på sämre tillgänglighet och på kvalitetsbrister. Det handlar till exempel om färre uppföljande kontroller, att behandlingar och åtgärder inte görs inom rekommenderad tid, att samarbete mellan sjukhus och primärvård inte fungerar optimalt. Inom flera områden syns dessutom tydliga kvalitetsskillnader inom Västra Götaland.

Av verksamhetsanalysen framgår att befolkningen i Västra Götaland känner av den ökade belastningen på sjukvården. Förtroendet för sjukvården i Västra Götaland är sämre än riket och färre personer anser att väntetiderna är rimliga.

Västra Götalandsregionen vidtar just nu flera åtgärder för att kunna möta de utmaningar och ökande krav som sjukvården står inför - insatser som syftar till att säkra en hög kvalitet och en god tillgänglighet.

Läs hela verksamhetsanalysen

Fakta verksamhetsanalysen

I verksamhetsanalysen presenteras statistik för hälso- och sjukvården i Västra Götaland, där fokus ligger på kvalitet och tillgänglighet. Dessutom visas hur befolkningens sammansättning och storlek förändrats över tid. Verksamhetsanalysen ställs samman av Koncernavdelning Data och Analys.

Kontakt

Bill Hesselmar
Koncernavdelning data och analys
0700-82 43 15
E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19