Ny funktion ska korta vårdköerna

En ny regional samordningsfunktion ska inrättas för att stödja arbetet med att korta vårdköerna och förbättra information till patienter och invånare i Västra Götaland. Den ska ge stöd till både patienter, anhöriga, invånare och Västra Götalandsregionens medarbetare.

Antalet patienter som får vänta mer än vårdgarantins 90 dagar har ökat i Västra Götalandsregionen sedan 2008. Som ett led i att komma tillrätta med vårdköerna har hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutat att inrätta en regional samordningsfunktion. Samordningsfunktionen ska utifrån patientnyttan samordna, styra och stödja sjukhusen i deras arbete med att klara vårdgarantin. Sjukhusen har även fortsättningsvis huvudansvaret för vårdgarantin. De ska informera patienter om vårdgarantin, vilka möjligheter som finns att komma till annan vårdgivare och hjälpa patienter vidare när det själva inte kan ge vård inom vårdgarantins tidsgränser.

Ett telefonnummer

Västra Götalandsregionen ska också förstärka ingången "ett nummer in" för frågor som berör vårdgaranti och tillgänglighet. Hit kan patienter, anhöriga och andra invånare vända sig. Redan idag finns ett 020-nummer dit patienterna kan ringa. Tanken är att alla sjukhus ska kopplas till detta nummer. Samordningsfunktionen ska bestå av sex tjänster och beräknas vara igång under första halvåret i år. Ett IT-stöd ska tas fram för att få en översikt av väntetider och tillgängligheten på alla sjukhus. Likaså ska arbetssätt och ansvarsfördelning utvecklas.

Klara vårdgarantin

Kostnaden för den nya funktionen beräknas till 5 miljoner kronor och är en del av den satsning som Västra Götalandsregionen gör i år att förbättra tillgängligheten. Målet är att klara vårdgarantin inom alla områden senast 1 januari 2019.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36