Nytt centrum för biologisk mångfald

Antalet arter minskar stadigt på jorden, både på land och i våra hav. Att bryta denna utveckling är en nödvändig men inte enkel uppgift. Därför startas vid årsskiftet Göteborgs Centrum för Globala Biodiversitetsstudier.

- Forskare och studenter som arbetar med biologisk mångfald måste samarbeta mer och dessutom förklara bättre för allmänhet och beslutsfattare varför bevarande av arter och natur är viktigt, anser professor Alexandre Antonelli som blir föreståndare för Göteborgs Centrum för Globala Biodiversitetsstudier (GCGB).

Botaniska trädgårdens prefekt Mari Källersjö är ordförande i styrgruppen för det nya centrumet.

- Biologisk mångfald är ju själva kärnan i en botanisk trädgårds verksamhet och våra levande växtsamlingar blir en viktig del av centrumet. I Västsverige finns en rad stora institutioner som arbetar med biologisk mångfald men det är första gången det görs en samlad satsning inom området för att koppla samman forskning och samhället, säger Mari Källersjö och betonar vikten av att många av centrumets samarbetspartners är stora besöksmål som tillsammans tar emot ca 2 miljoner besökare om året och har lektioner för skolbarn.

Brett samarbete

Det nya centrumet  innebär inledningsvis samarbete mellan 13 olika institutioner i västra Sverige. Förutom Göteborgs universitet ingår också Göteborgs botaniska trädgård, Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs naturhistoriska museum, Nordens ark, Universeum, Havets Hus samt Chalmers.

Läs hela pressmeddelandet här

Göteborgs botaniska trädgård

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:42