Regiondirektör Ann-Sofi Lodin: ”Därför måste unga röra på sig mer”

Västra Götalandsregionen satsar hårt för att fler elever ska klara skolan med godkända betyg. En viktig del i satsningen handlar om fysisk aktivitet. "Forskningen är tydlig. De elever som rör på sig klarar skolan bättre. Därför vill vi uppmuntra till detta", säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin och folkhälsochef Elisabeth Rahmberg deltar i dagarna på konferensen Nordic Health Convention för att berätta om Västra Götalandsregionens satsning på att fler elever ska klara skolan med fullständiga betyg. En viktig del av VGR:s satsning handlar om fysisk aktivitet.

– Inom ramen för fullföljda studier så är fysisk aktivitet en väldigt viktig del. Vi vet genom forskning att det ger positiva effekter när det kommer till prestation, det ökar inlärningsförmågan och minskar stress, säger folkhälsochef Elisabeth Rahmberg. FOTO: VGR

Läs också: Kraftsamlar för att unga ska klara skolan – satsar 85 miljoner kronor

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin deltar i en paneldebatt för att diskutera fysisk aktivitet - som är temat på årets konferens – tillsammans med GEN-PEP ambassadören Carolina Klüft, Skandias hållbarhetschef Lena Hök och Bra Bils koncernchef Alexander Orméus.

Lyfter fram konkreta satsningar

Under konferensen lyfts konkreta satsningar som gett resultat. Exemplen kommer bland annat från Östergötland och deras satsning ”Sätt Östergötland i rörelse”, respektive Skandias arbete med beräkningsexempel från satsningar i offentlig sektor.

– Genom att lära oss vad andra regioner och landsting har gjort, kan vi få goda exempel som säkert också går att genomföra här i Västra Götaland, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin. FOTO: VGR

Västra Götalandsregionens folkhälsochef Elisabeth Rahmberg har en egen punkt i programmet där hon under eftermiddagen lyfter fram Västra Götalandsregionens arbete med Fullföljda studier, utifrån aspekten fysisk aktivitet.

– Om vi kan hjälpas åt att skapa bättre förutsättningar för dagens skola och öka antalet elever som fullföljer sina studier, så når vi en bra bit på vägen. Ökad fysisk aktivitet är en del av vägen dit, säger folkhälsochef Elisabeth Rahmberg.

Stillasittande liv leder till hälsoproblem

Forskning visar att barn och vuxna sitter still alldeles för mycket. Ett stillasittande liv leder till en rad hälsoproblem samtidigt som vi vet att regelbundet fysisk aktivitet är det bästa sättet att öka inlärningsförmågan.

– Forskningen är tydlig. De elever som rör på sig, klarar skolan bättre. Därför vill vi uppmuntra till detta, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Mer information om konferensen: Nordic Health Convention

Intervju med Elisabeth Rahmberg inför konferensen: Västra Götalandsregionen kraftsamlar

FOTO: VGR

Kontakt

Elisabeth Rahmberg Johansson
Avdelningschef Folkhälsa
0700 - 82 39 43

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:42