Första spadtaget för Regionens hus i Skövde

— När Regionens hus står klart kommer Västra Götalandsregionen få en modern och attraktiv arbetsplats för våra verksamheter i Skövde, sa regionstyrelsens vice ordförande Helén Eliasson. Vi får också en funktionell mötesplats i Skaraborgsområdet för våra egna verksamheter och för alla våra samarbetspartners.

Det första spadtaget för nya Regionens hus i Skövde togs av, från vänster, Sernekes koncernchef Ola Serneke, regionstyrelsens vice ordförande Helén Eliasson och Hemsös projektutvecklingschef Fredrik Alvarsson.

Det symboliska första spadtaget tog hon i hällande regn förra tisdagen tillsammans med Hemsös projektutvecklingschef Fredrik Alvarsson och Sernekes koncernchef Ola Serneke och därmed startades formellt bygget av nya Regionens hus i Skövde. Men byggarbetet startade redan för några veckor sedan med pålning och kommer att avslutas under hösten 2018 då huset är inflyttningsklart.

Regionens Hus byggs ett stenkast från järnvägs­stationen och inrymmer bland annat kontor, konferens, restaurang och Skövde kommuns turistbyrå. Serneke bygger huset och Hemsö kommer att äga och förvalta det. Den största hyresgästen blir Västra Götalands­regionen.

Etableringen i Skövde är ett led i regionfullmäktiges beslut att koncentrera regiongemensamma ledningsfunktioner till tre orter i Västra Götaland: Vänersborg, Göteborg och Skövde.

— Skövde är för oss ett naturligt val med sitt centrala läge i Skaraborg och goda kommunikationer med resten av Västra Götaland. Här finns också en stark arbetsmarknad och god tillgång till välutbildad arbetskraft, kommenterade Helén Eliasson. Vi får nu en fördelaktig central placering  med närhet till Högskolan och Gothia Science Park. Regionens hus har goda förutsättningar att tillgodose Västra Götalandsregionens behov av väl fungerande mötesplatser för våra verksamheter och samarbetspartners i östra delen av Västra Götaland. En stor vinst är att VGR blir mer synligt och tillgängligt för invånarna i Skaraborgsområdet. Och inte minst ger huset oss förutsättningar att vara en attraktiv arbetsplats för nuvarande och kommande anställda.

Nya Regionens hus i Skövde

Fakta om Regionens hus i Skövde

Runt 400 medarbetare från ca tio av VGR:s verksamheter kommer att få sin arbetsplats i det nya Regionens hus. Verksamheterna är Koncernkontoret inkl VGR IT och Inköp, Västtrafik AB, Västfastigheter, Habilitering & Hälsa, Naturbruksförvaltningen, Närhälsan, Folktandvården, Patientnämndernas kansli, Revisionsenheten, Regionservice och Stiftelsen Skaraborgsinstitutet.

Huset kommer också att inrymma ett kontor för Skövde kommuns turistkontor, Next Skövde samt en restaurang som även kommer att vara öppen för allmänheten.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19