Regionfullmäktige får ny ordförande

Den styrande majoriteten i Västra Götalandsregionen GrönBlå Samverkan föreslår att Magnus Berntsson (KD) går in som ordförande i regionfullmäktige. Beslutet fattas slutligt i samband med att fullmäktige sammanträder 4 april.

Magnus Berntsson kommer att efterträda nuvarande ordföranden Joakim Larsson (MP) som nyligen blivit utsedd till att arbeta för Statsrådsberedningen på Regeringskansliet.

Magnus Berntsson är 43 år gammal, bor i Göteborg och har hittills under nuvarande mandatperiod bland annat innehaft posten som andre vice ordförande i regionfullmäktige. Han har ingått i fullmäktige sedan Västra Götalandsregionen bildades 1998.

Pressmeddelande från GrönBlå samverkan

Fakta om regionfullmäktige

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19