Rekordsiffror för organdonation

Förra året genomfördes mer än 600 organtransplantationer i Sverige med organ donerade från avlidna - det högsta antalet någonsin. Västsverige och Uppsalaregionen hade högst antal organdonatorer per miljon invånare. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset fick 326 människor tillbaka sina liv tack vare andras generösa inställning till att donera under sin levnad.

Bertil Andersson

– Under 2016 kunde 185 människor som avlidit donera ett eller flera organ , tack vare att de under sin levnad varit positivt inställda och förmedlat till sina närstående, eller genom donationsregistret, att de velat donera organ. Den största anledning till ökningen är att vi inom intensivvården blivit allt bättre på att identifiera möjliga organdonatorer och ta de svåra samtalen med närstående, säger Bertil Andersson, regionalt donationsansvarig läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Fortfarande mer än 800 i kö

Sverige har 18,5 donatorer per miljon invånare (PMI). Trots att det är 18 fler organdonatorer 2016 än året innan så står fortfarande mer än 800 människor i transplantationskön. Av dessa är det cirka fem procent som aldrig hinner bli transplanterade utan avlider i kön i väntan på ett organ

– Det är svårt att föreställa sig hur det skulle kännas att varje timma, månad ut och månad in, vänta på det där samtalet om att det har hittats en donator vars organ passar dig, säger Bertil Andersson. – Vi har visserligen flera år i rad fått en allt högre andel donatorer men vi har fortsatt lägre PMI än övriga nordiska länder förutom Danmark. Både Island och Finland ligger på cirka 25 donatorer i PMI, vilket är ett rimligt mål också för Sverige. Då skulle transplantationskön minska, säger Bertil Andersson.

Höga siffror i Västra Götaland

I Västra Götalandsregionen identifierades 39 stycken donatorer under 2016. Detta ger ett PMI på 22,3 donatorer. – Västra Götaland har en hög siffra för organdonation jämfört med andra regioner i Sverige. Från de 39 donatorerna kunde 120 människor transplanteras och räddas tillbaka till livet, säger Bertil Andersson.

För att nå målet med 25 organdonatorer PMI i Sverige måste arbetet hela tiden fortgå. Anmälan till donationsregistret ökar när ämnet uppmärksammas och är uppe till allmänna diskussioner. – Vi inom sjukvården ser att antalet organdonatorer under senare år ökat. En bidragande orsak är att vi i högre grad fokuserar på hur vi samtalar med närstående. I samband med att vi på intensivvårdsavdelningarna ger dödsbeskedet behöver vi höra efter om den avlidnes inställning till organdonation, vilket ibland kan kännas svårt, säger Bertil Andersson.

Nationell kongress i Göteborg

Varje år hålls en nationell donationskongress där donationsansvariga läkare, sjuksköterskor samt transplantationskoordinatorer, personal från Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) träffas för att diskutera och lyssna på nyheter inom professionen. I år är kongressen den 30-31 januari på Gothia Towers i Göteborg där bland andra Gabriel Wikström, hälso-och sjukvårdsminister, närvarar för att berätta om arbetet med den pågående donationsutredningen.

Organdonation i siffror

  Donatorer i Sverige Donatorer i Västra Götalandsregionen Donatorer SU upptagningsområde*
2016 185 39 71
2015 167 39 78
2014 166 27 58
2013 151 39 63
2012 141 31 58

* Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har upptagningsområde Västra Götaland, sydöstra regionen och norra regionen i Sverige samt Island. 

Pressmeddelande från Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36