Ska forska om att komma tillbaka till jobbet

Västra Götalandsregionen har beviljats medel för forskning som ska leda till större kunskap om behandling och rehabilitering av personer som är sjukskrivna till följd av psykiska sjukdomar och smärttillstånd.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, utlyste i höstas medel för forskning som ska leda till större kunskap om behandling och rehabilitering av personer som är sjukskrivna till följd av psykiska sjukdomar och smärttillstånd. Totalt beviljade Forte medel för sex projekt, varav fyra hör hemma i Västra Götalandsregionen.
– Det har inte forskats mycket på detta område och vi är mycket glada över att få möjlighet att bidra till ökad kunskap, säger Christina Möller på Koncernstab hälso- och sjukvård. – Forskningen kommer inte bara att öka kunskapen om ett viktigt ämnesområde, utan också stärka Västra Götalandsregionens roll som kunskapsnod när det gäller de här frågorna, säger hon. Christina Möller är den som hållit samman ansökningsprocessen inom Västra Götalandsregionen.
– Våra projekt beviljas nästan 19 av totalt 30 miljoner kronor och det är givetvis oerhört glädjande, säger hon.

Fokus på primärvården

Forskningens fokus ligger på primärvården och nu kommer berörda att samlas för att samordna projekten innan det är dags att genomföra dem.
– Det här innebär en mycket stor satsning på forskning i primärvården och många vårdcentraler kommer att vara engagerade, säger Maria Larsson, primärvårdschef för forskning och utveckling i Västra Götalandsregionen.

Följande VGR-projekt har beviljats forskningsmedel:

  • Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal på arbetsplatsen.
  • Problemlösningsbaserade samtal inom primärvården för att främja återgång i arbete band personer med psykisk ohälsa.
  • Personcentrerad e-Hälsa för behandling och rehabilitering av stressreaktioner och utmattningssyndrom.
  • Tidigt och systematisk kommunikation mellan läkare, patient och arbetsgivare för snabbare återgång i arbete.

Fortes webbsida med information om forskningsprojekten

Mer om tilldelningen

Fakta i korthet

Mer än var tionde person som söker i primärvården i Västra Götalandsregionen får en diagnos som är relaterad till psykisk ohälsa. Många hamnar i sjukskrivning. Det är nationellt angeläget att få belägg för vad som utgör de effektivaste insatserna för återgång i arbete. De tilldelade forskningsanslagen gör det möjligt att starta forskningsinsatser till nytta för patienterna.

Kontakt

Christina Möller
Regionutvecklare
Koncernstab hälso- och sjukvård
Koncernkontoret
010-441 30 75

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19