Spridning av mässling

Sedan januari 2017 har åtta fall av mässling diagnosticerats i Stockholm. Det senaste fallet insjuknade i början av mars.

Samtidigt rapporteras det om mässlingsfall i flera europeiska länder. I Rumänien pågår sedan några månader tillbaka ett utbrott med flera dödsfall rapporterade.

Var därför extra uppmärksam på de symtom som kan vara mässling.

Vaccin bästa skyddet mot mässling

WHO beräknar att det dog över 134 000 personer i mässling under 2015 - det är 367 dödsfall dagligen - i en sjukdom som går att förebygga.

Vaccinationstäckningen för barnvaccinationsprogrammet är god i Västra Götaland (97 %). Vissa grupper löper risk för smitta:

  • Barn under 18 månader som ännu ej fått första vaccindosen.
  • Personer födda 1960 – 1981 kan ha ett ofullständigt skydd om de exempelvis bara fått en vaccindos.
  • Personer som av eget val avstått vaccination.

PM om mässlingsvaccination

Kontakt

Leif Dotevall
Regionläkare, biträdande smittskyddsläkare
Smittskydd Västra Götaland
010-441 24 02
E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19