Stora vinster med gemensam bloddatabas

Möjlighet att ge blod var som helst, bättre överblick över blodlagret och ökad patientsäkerhet. Det är några av vinsterna när blodverksamheterna inom Västra Götalandsregionen nu börjat arbeta med en gemensam bloddatabas.

Inom de offentligt drivna blodverksamheterna i Västra Götalandsregionen används samma informationssystem, ProSang, men tidigare med separata databaser. Sammanslagningen av databaserna är en av de åtgärder som ska ge nödvändig infrastruktur för en resurseffektiv, långsiktig och hållbar regional samt patientsäker försörjning av blod och blodkomponenter.

Den gemensamma databasen ger möjligheter till att:

  • Patienters transfusionsmedicinska status finns tillgängligt för alla förvaltningarnas blodverksamheter i Västra Götalandsregionen, vilket ökar patientsäkerheten.
  • Västra Götalandsregionens blodlager blir synligt för alla förvaltningarnas blodverksamheter, vilket ger en bättre överblick och utnyttjande av lagret.
  • Blodgivare kan ge blod var som helst inom Västra Götalandsregionen, vilket ökar tillgängligheten för blodgivning.

Lägre kostnader och bättre samverkan

- En gemensam databas ger också lägre kostnader för versionsbyten, support, drift, förvaltning, underhåll och licenser samt möjlighet till samverkan med andra blodverksamheter i andra landsting, säger Kristina Josefsson, projektledare och tillförordnad verksamhetschef på Laboratoriemedicin i Kungälv.

Sammanslagningen av databaserna har skett i fyra etapper. Blodverksamheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset var först in i den nya tekniska miljön och därefter flyttade Kungälvs sjukhus in. I höstas var det dags för NU-sjukvården och i mars i år var det slutligen Södra Älvsborgs sjukhus tur.

- Det tog tid men det blev så bra som vi hade tänkt oss, säger Kristina Josefsson.

Skaraborg undantag

Att ge blod var som helst i Västra Götaland blev möjligt från 15 mars i år. Undantaget är dock Skaraborg, där blodcentralerna på uppdrag av Västra Götalandsregionen drivs av privat utförare.

Kontakt

Kontakt:
Kristina Josefsson, projektledare och tillförordnad verksamhetschef på Laboratoriemedicin i Kungälv, telefon 0303-985 85

Läs mer om blodgivning

På 1177 Vårdguiden på nätet och på blodcentralernas webbplats Geblod.nu finns mer fakta om bldogivning och uppgifter om var du kan lämna blod:

1177.se

Geblod.nu

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:42