Suicidprevention 2017

Den 11:e nationella suicidpreventiva konferensen kommer att äga rum den 12-13 september 2017 i Göteborg.

Arbetar du i en verksamhet där möten med människor är den viktigaste men ibland också svåraste arbetsuppgiften? Är du intresserad av att lära dig mer om suicidalitet, psykisk ohälsa och få kunskap om hur din organisation kan arbeta med suicidprevention? Då är detta en konferens för dig.

Konferensen arrangeras av Suicidprevention i Väst (SPIV) tillsammans med Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad i samverkan med Folkhälsomyndigheten och Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP), Karolinska institutet, Stockholm.

Årets tema är "Steg för livet – ny kunskap, effektivare samarbete för att förebygga självmord."

Anmäl dig före 1 maj till en lägre avgift.

Läs mer om konferensen

Senast uppdaterad: 2018-03-06 13:34