Uppgiftsväxling ger 320 fler operationer

Ett lyckat samarbete där kompetens och resurser tas tillvara på bästa sätt - så kan man summera uppgiftsväxlingen där lokalvårdare från Regionservice slutstädar operationssalarna.

Sedan lokalvårdare från Regionservice tog över arbetet med att slutstäda operationssalarna på Uddevalla sjukhus har det inte bara blivit renare - det har också frigjort tid att utföra fler operationer, följa upp och förbättra verksamheten.

Sedan i höstas har lokalvårdare från Regionservice tagit över uppgiften att slutstäda operationssalarna på Uddevalla sjukhus. Tidigare var det operationspersonalen som gjorde detta i varje operationssal efter avslutad operationsdag.

– Genom att uppgiftsväxla slutstädningen har vi frigjort tid för operationspersonalen, säger Eva Nordin, avdelningschef för operationsavdelningen på Uddevalla sjukhus. Den frigjorda tiden gör att vi kan utföra åtta fler operationer per vecka en tidigare. På årsbasis betyder det att vi kan operera 320 patienter fler än tidigare.
– Nu utförs städningen av utbildade lokalvårdare från Regionservice. De har kvalitetssäkrade metoder för städning, och det märks, fortsätter Eva. Det har helt enkelt blivit renare än tidigare!

Tar vara på kompetensen

– Nu inför vi samma arbetssätt på operationsavdelningen på NÄL, säger Gunilla Bodén Olsson, biträdande verksamhetschef för AnOpIVA i NU-sjukvården.
– Uppgiftsväxlingen handlar inte bara om att frigöra kapacitet för fler operationer, fortsätter Gunilla. Nu får operationspersonalen bättre tid för att utvärdera sina insatser genom "Gröna korset" och arbeta strukturerat med förbättringsarbete. Dessutom får operationspersonalen koncentrera sig på arbetsuppgifter där deras kompetens tas tillvara.

– Det här är ett väldigt lyckat samarbete, där vi använder resurserna på bästa sätt, säger Ronny Moberg, områdeschef NU-sjukvården och Kungälvs sjukhus inom Regionservice.

Regionservice

Regionservice är Västra Götalandsregionens interna serviceleverantör. De vill bli Sveriges ledande servicepartner inom vården. Tillsammans med kunderna utvecklar de sin serviceleverans för att bli lite bättre varje dag.

  • Ca 3 200 medarbetare
  • Omsätter ca 4 miljarder årligen
  • Finns över hela Västra Götaland

Tjänsterna innefattar bland annat materialförsörjning, transporter, tvätteri, administration, tryckeri, hjälpmedel, telefoni, lokalvård och måltider.

Kunderna är sjukhus, vårdcentraler och folktandvårdskliniker, VGR:s övriga verksamheter och bolag samt ett antal kommuner.

Kontakt

Petra Bergman
Kommunikationschef
Ledningskansliet, Regionservice
010-441 33 89
0702-88 32 33

Senast uppdaterad: 2018-03-06 13:34