Utställning i Botaniska vill skapa förståelse för växternas liv

Livet som växt kan förefalla statiskt och tyst. Men aktuell forskning visar att växter ofta har ett både komplext och socialt liv. Utställningen Bortom Plant Blindness i Botaniska trädgården i Göteborg vill belysa just den frågan och öka förståelsen för växters liv.

Tidigare forskning visar på människans generella oförmåga att uppmärksamma växterna i sin omgivning. Det anses ligga i människans natur att ignorera växtvärlden och att uppfatta den som en grön ridå. Problemet är att denna ridå är basen för allt liv på jorden.

Utställningen Beyond Plant Blindness bygger på ett aktuellt tvärvetenskapligt projekt inom pedagogik där konstnärerna Bryndís Snæbjörnsdóttir (till Iceland Academy of the Arts) och Mark Wilson (University of Cumbria) arbetar tillsammans med Dawn Sanders och Eva Nyberg (Göteborgs universitet), och Bente Eriksen Lööf (Lunds universitet).

Bryndís Snæbjörnsdóttir och Mark Wilson undersöker i utställningen bland annat historien bakom hur vissa frön och plantor kommit till Göteborgs botaniska trädgård.

En annan installation fokuserar på ett sydeuropeiskt stäppgräs (Stipa pennata) som växt isolerat i över 3000 år på en liten bit mark i Sverige. Hur ska det kunna räddas för framtiden? I sin installation följer konstnärerna bland annat beteendet hos stäppgräsfröna, och även det mycket nära förhållandet mellan detta gräs och en nära kusin i Uppsala.

Utställningen i Botaniska trädgården är en del i ett pågående forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, lett av docent Dawn Sanders vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession.

Projektet Bortom Plant Blindness: Att se växternas betydelse för en hållbar värld har fått 7,7 Mnkr från Vetenskapsrådet för att ge blivande lärare de verktyg de behöver för att minska sina elevers ”plant blindness” och öka deras intresse för den biologiska mångfalden.

Forskningsprojektet genomförs i flera steg. Först studeras hur växter uppfattas av besökare, främst lärarstudenter, i två konstruerade naturmiljöer. Därefter kommer besökarna i de båda miljöerna att få möta växter som på tre olika sätt uppmärksammas i utställningarna:

  • Genom att tydliggöra egenskaper hos växterna som ger sinnesupplevelser som lukt, smak, känsel.
  • Genom berättelser om växternas liv som förökning, livslängd, försvar, altruism, symbios och konkurrens.
  • Genom att presentera växterna med en konstnärlig utgångspunkt.

Data utgörs av videodokumentation, intervjuer, observationer, enkäter och minneskartor, liksom av de arbeten som skapas av deltagarna.

Vernissage och pressvisning 12 april kl. 14.30
Botaniska trädgården, Carl Skottsbergs Gata 22A
Floras Rike, butiken

Utställningen pågår i Floras Rike (butiken), Stolpboden och Klippträdgården till och med 15 september.

Läs mer om forskningsprojektet Bortom Plant Blindness: Att se växternas betydelse för en hållbar värld.

 

Kontakt

Dawn Sanders
Docent i biologididaktik, institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet
031-7862177
E-postadress

Senast uppdaterad: 2018-03-06 13:34