Värdefull kompetens vill till Göteborg

Göteborg lockar duktiga människor. Det visar en undersökning som rankat städer efter deras förmåga att attrahera, utveckla och behålla internationell kompetens - något som är viktigt för såväl näringsliv som offentlig sektor.

För att näringslivet och den offentliga sektorn i Västra Götaland ska utvecklas är det viktigt att attrahera människor med rätt kunskaper och få tillgång till internationell spetskompetens. Därför har Västra Götalandsregionen samarbetat med Business region Göteborg och Västsvenska Handelskammaren, men också med näringsliv och den akademiska världen, och koordinerat insatser för att få så bra effekt som möjligt. Satsningarna och samarbetet har visat sig framgångsrika. I en internationell rankning av placerade sig Göteborg nyligen på en femteplats efter Köpenhamn, Zürich, Helsingfors och San Fransisco. Jämförelsen visade hur lockande städer är för människor som har särskilt efterfrågade kunskaper.

Lagom stort och hög kvalitet

Vilka är det då som söker sig till Göteborg och varför?

– I vårt samarbete riktar vi oss till yrkesmänniskor, studenter, forskare och entreprenörer. Undersökningen visar att det som lockar dessa människor är närvaron av stora och ofta världsledande företag i kombination med en lättnavigerad, lagom stor stad som kan erbjuda hög livskvalitet för familjer, säger regionutvecklare Lisa Belfrage.

– Vi är givetvis glada för resultatet i rankingen. Göteborg står sig i konkurrensen. För att vi ska fortsätta hålla en bra position och attrahera kompetens till vårt geografiska område är det viktigt att definiera och berätta om de unika möjligheter som finns här. Vi vet att det är viktigt att arbeta med myndighetssamordning, boende och internationell skolverksamhet och att samarbeta med näringslivet.

– För att klara den framtida kompetensförsörjningen inom både offentlig verksamhet och näringsliv blir det allt viktigare att kunna ta vara på kompetensen hos personer med utländsk bakgrund, oavsett om det är människor som kommer med arbetskontrakt från privata företag, i den akademiska världen eller människor som flytt från sina hemländer. Det finns alltså flera aspekter i det här, säger Lisa Belfrage.

Kontakt

Lisa Belfrage
Regionutvecklare FoUU Regional utveckling Koncernkontoret
070-082 43 41
E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19