Varning för bedrägeriförsök mot äldre

En eller flera personer som utger sig för att vara läkare på vårdcentralen har i flera fall den senaste månaden kontaktat äldre patienter i Västra Götaland via telefon. Bedragarna har bland annat försökt få patienterna att beställa och köpa dyra mediciner från utlandet.

Vad bedragarna säger kan variera men de ber alltid om patientens betalnings- och kontouppgifter. Det är viktigt att veta att man aldrig ska lämna ut kontouppgifter eller koder till någon på telefon. Senast inträffade bedrägeriförsöken i anslutning till äldre patienters besök på Närhälsans vårdcentraler i Kungälv och Mellerud, men under hösten har försök även gjorts på andra håll, bland annat på Tjörn och i Göteborg.

Västra Götalandsregionen varnar allmänheten

Västra Götalandsregionen vill åter igen varna allmänheten, vårdgivarna och apoteken i Västra Götaland för fler bedrägeriförsök och samtidigt uppmana till försiktighet när det gäller patientinformation som kan avlyssnas vid till exempel besök på apotek och vårdcentraler. De första fallen av den här typen av bedrägeriförsök upptäcktes våren 2016. Även då gick Västra Götalandsregionen ut med en varning. – Det viktiga att känna till för alla invånare är att ingen från vården, varken läkare eller andra professioner, någonsin kontaktar patienter om att lämna ut kontonummer eller andra betalningsuppgifter. Om det sker så är det en bedragare och då ska man alltid anmäla detta till polisen men också kontakta den vårdinrättning som bedragaren eventuellt säger sig representera, säger Anne-Lii Kivi, säkerhetsstrateg, Koncernkontoret enhet säkerhet och beredskap. Betalning till vården sker alltid direkt vid vårdtillfället eller med faktura. Mediciner betalas till apoteken.

Så går det till

Bedragarnas tillvägagångssätt kan variera från fall till fall. Men en man eller kvinna ringer vanligtvis till patienten och utger sig för att vara läkare eller annan profession på den vårdcentral där patienten är listad, eller på något annat sätt vara kopplad till vårdcentralen. Personen som ringt rekommenderar starkt en ny eller kompletterande medicin som patienten kan köpa via den som ringer. Därefter ombeds patienten lämna sina kontouppgifter och ibland också sin kod till kontokort.

Bedrägeriförsöken är polisanmälda

Bedrägeriförsöken har polisanmälts och utredning pågår. Västra Götalandsregionen har också startat en intern utredning av händelserna. Hittills har utredningen visat att det inte skett några intrång eller olovliga inloggningar vårdgivarnas journalsystem.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36