Västra Götaland och bredbandstillgången

Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 är klar och den visar att 72,16 procent av hushållen i Västra Götalands län hade tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s 2016, vilket är en ökning med 6,33 procentenheter. Snittet för riket är 73,28 procent, en ökning med 4,63 procentenheter.

Precis som förra året är Västra Götalands län bättre än genomsnittet i Sverige när det gäller bredband på landsbygden och försprånget har ökat. Länet har nu 32,16 procent hushåll på landsbygden med tillgång till 100 Mbit/s mot rikets genomsnitt på 22,27 procent.

Bland länets kommuner är det tätortskommunerna som har kommit längst, Göteborg ligger främst med 92,12 procent, sedan följer Partille med 90,44 procent, Mölndal med 82,83 procent och Trollhättan med 77,9 procent. Den kommun som har mest kvar att ansluta i länet är Mellerud där 19,12 procent av hushållen har tillgång till 100 Mbit/s. Åmål hade den snabbaste tillväxten av hushåll med 100 Mbit/s med 21,74 procentenheter.

Hög takt på bredbandsbyggandet

-- Det är roligt att konstatera att Västra Götalands län liksom förra året har en högre takt på bredbandsbyggandet är landet i stort, kommenterar Eric Åkerlund, Västra Götalandsregionens bredbandskoordinator. Det är nu bara en enda procentenhet kvar till riksgenomsnittet. Och vi har en lång tradition av att bygga mer på landsbygden än de flesta andra län. Faktum är att Västra Götalands län hade den näst högsta ökningstakten av bredband på landsbygden av alla län, endast Gotland var bättre.

Eric Åkerlund arbetar på Västra Götalandsregionen som regional bredbandskoordinator med regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Bredbandskoordinatorns roll är bland annat att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan.

PTS statistik

Underlag i kartformat

Regeringens bredbandsstrategi

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband

Kontakt

Eric Åkerlund
Bredbandskordinator
0705-366306
E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19