VGR interagerar för en hållbar omställning

Västra Götalandsregionen (VGR) är en av huvudsponsorerna för den 8:e “International Sustainability Transitions Conference” på temat “Taking the lead in real world transitions” som kommer äga rum 18-21 juni 2017 i Göteborg. Totalt förväntas närmare 450 personer att delta. Konferensen arrangeras av Chalmers “Initiative for Innovation and Sustainability Transitions” (CIIST).

VGR:s externa utvecklingsuppdrag handlar till stor del om att bidra till omställning av dagens fossilberoende energi-, transport-, mobilitets- och produktionssystem till nya och framtida system som kan ge fortsatt ökad välfärd med mindre miljöpåverkan.

—Forskarna som deltar i konferensen är experter på just omställning, säger Hans Fogelberg, regionutvecklare. VGR driver redan idag på omställningen genom våra regionala program för hållbar utveckling. Via dessa kan samhällsaktörer och partner söka stöd för gemensamma insatser inom transporter, energi och andra näringslivsgrenar. Genom att interagera med forskare i området kan VGR:s policy bli än mer kunskapsbaserad och i förlängningen mer verksam.

Konferensen fokuserar på det ledarskap och lärande som är nödvändigt för att påskynda omställningen till ett mer hållbart samhälle. Den riktar sig till forskare inom fältet, myndigheter, departement, forskningsfinansiärer, etc. med en tydlig agenda för en hållbar omställning, organisationer som arbetar explicit mot FN:s utvecklingsmål samt företag som vill ta ledningen i en hållbar omställning.

Det kommer vara över 100 sessioner på en mängd teman som rör hållbar omställning och fyra spännande huvudtalare. Bland annat kommer Peter Senge från MIT Sloan samt Heila Lotz-Sisitka från Rhodes University, Sydafrika. De kommer prata om ledarskap och förändring från två kompletterande perspektiv. Även Liu Zhenya, vice-energiminister i Kina och före detta. Vd för China State Grid är huvudtalare. Han kommer prata om sin bok ”Global Energy Interconnections” och hur världen kan nå ett 100 % förnybart energisystem.

För mer information om konferensen och programmet

VGR:s program för hållbar utveckling

Kontakt

Hans Fogelberg
Regionutvecklare - Forskning, Utveckling och Utbildning (FoUU)
0760 - 50 37 76
E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:42