VGR tvåa i hållbarhet

Västra Götalandsregionen placerar sig som god tvåa på hållbarhet bland landsting och regioner. Det visar den rankning av hållbarhetsarbete som Aktuell Hållbarhet gjort tillsammans med Dagens Medicin. Etta på listan blev Landstinget Värmland, trea är Region Skåne.

Västra Götalandsregionen samlar poäng på att ha politiskt antagna klimatmål för att minska utsläpp från sina verksamheter, statistik över upphandlingar med miljö- och hållbarhetskrav, krav på LED-teknik i upphandling av ljuskällor, åtgärder för att minska matsvinn, klimatkompensation av tjänsteresor, och mycket annat.
- Kul att hamna så högt på listan! Västra Götalandsregionen har sedan en lång tid prioriterat dessa frågor och driver ett strukturerat förbättringsarbete, framförallt genom vår miljöplan, säger miljöstrateg Lars Karlsson på Koncernkontoret.

Två undersökningar ligger till grund för rankningen

Totalpoängen i rankningen bygger på två undersökningar om hållbarhetsfrågor. Landsting och regioner har fått svara på en enkät med tonvikt på miljöinriktade aspekter och de har bedömts utifrån statistik i den så kallade Koladadatabasen (Kommun- och landstingsdatabasen, SKL). Den sistnämnda innehåller till exempel uppgifter om löneskillnader mellan kvinnor och män och ekonomisk soliditet.

VGR tappade några poäng på områden där arbete pågår, och där den nyss antagna miljöplanen för 2017-2020 kommer att bidra till förbättrade resultat.

Bättre på miljöarbete än kommunerna?

Landstingen är bättre på att arbeta med sin hållbarhet än kommunerna, menar tidningen Aktuell Hållbarhet. Landsting och regioner har tuffare klimatmål, mer ekologisk mat, mindre fossila investeringar och bättre uppföljning av sina upphandlingskrav.

Kvar att göra för alla

Men det finns mycket kvar att göra för flertalet landsting och regioner. Exempel på områden som alla kan förbättra är:

hög antibiotikaförskrivningmycket engångsartiklarinnovationsupphandlingar för att driva på hållbarhetstrukturerat arbetssätt för att väga in miljöaspekter vid förskrivning av läkemedelåtgärder för klimatanpassning i risk- och sårbarhetsanalys.

Se  hela undersökningen hos Aktuell  hållbarhet

Västra Götalandsregionens miljöplan

Kontakt

Lars Karlsson
Miljöstrateg internt miljöarbete
E-postadress
010-441 40 31
0700-82 45 81

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:42