Nyheter och aktuellt från VGR

På denna sida har vi samlat ihop nyheter och aktuellt från de av Västra Götalandsregionens verksamheter som publicerar nyheter och aktuellt på sina webbplatser.

Listan visar nyheter och aktuellt från: Alingsås Lasarett, Avdelning Kultur, Folktandvården, Frölunda specialistsjukhus, Habilitering & Hälsa, Kollektivtrafiken, Kungälvs sjukhus, Koncernkontoret, Miljöavdelningen, NU-sjukvården, Närhälsan, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus, Regional utveckling, Regionservice och Västfastigheter.

Lyckad dialog kring nya utvecklingsprogram i Västra Götaland
Arrangörerna var mycket glada efter informationsdagen som samlade drygt 200 deltagare för dialog om Västra Götalandsregionens nya program för hållbar utveckling. Totalt ska 500 miljoner kronor växlas upp till strategiska insatser i Västra Götaland under 2017-2020
Avsändare:E-postadress

Martin Rösman ny sjukhusdirektör för Alingsås Lasarett
Martin Rösman har utsetts till ny sjukhusdirektör för Alingsås lasarett. Han är i dag verksamhetschef för område Radiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, i Göteborg.
Avsändare:E-postadress

ElectriCity vinner UITP Awards 2017
Avsändare:E-postadress

ElectriCity vinner UITP Awards 2017
ElectriCity-samarbetet kring elektrifierade transporter i Göteborg vann förstapriset i kategorin "operational and technical excellence" när den prestigefyllda tävlingen UITP Awards 2017 avgjordes i Montreal den 17 maj.
Avsändare:E-postadress

Dags att tycka till om "Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen"
Avsändare:E-postadress

Möjligheten att betala besöksparkering i Whoosh försvinner
Inom kort tas betalningsalternativet Whoosh bort för besöksparkering, så kallat korttidstillstånd. Alternativet att betala besöksparkering via Whoosh försvinner inom kort på alla sjukhusparkeringar i Västra Götalandsregionen. På Uddevalla sjukhus har alternativet redan tagits bort. Besökare kan köpa sin parkeringsbiljett via automater eller SMS-Park. Personal påverkas inte av förändringen utan...

Ny miljöchef utsedd
Västra Götalandsregionens nye miljöchef blir Gustaf Zettergren som sedan 2014 är ansvarig för energifrågorna på miljöavdelningen på Koncernkontoret. Gustaf har erfarenhet av att leda och driva hållbarhetsarbete inom både privat och offentlig verksamhet.
Avsändare:E-postadress

Unika asylbesök blev en succé
Skaraborgs Sjukhus unika projekt att låta två medarbetare kontinuerligt besöka asylboenden blev en stor framgång. Det har både ökat kunskapen om svensk sjukvård bland nyanlända och minskat trycket på ambulanserna.
Avsändare:E-postadress

Grattis Birgitta Spjut Jansson
Birgitta Spjut Jansson arbetar som psykolog på Habiliteringen Hisingen, barn och ungdom. Nu har hon disputerat med sitt forskningsarbete om metoder för små barn som har autism.

Högtryck i det Västsvenska näringslivet
Vårens konjunkturbarometer visar att det råder högkonjunktur i Västra Götalands näringsliv. Det redan starka konjunkturläget från i höstas har stärkts ytterligare i samtliga delregioner och i de flesta branscher. Till hösten förväntar sig företagen att uppgången fortsätter. Situationen fortsätter att se mycket ljus ut för fordonsindustrin. Även inom företagstjänster och byggsektorn spirar optimismen.
Avsändare:E-postadress

Kvinnokliniken samlat på ett ställe
Det råder spännande tider för NU-sjukvårdens kvinnoklinik. Sedan mitten av maj har kvinnokliniken samlats på ett ställe.

Barnrättsäventyret får människorättsstipendiet
På regionfullmäktige delade kommittén för mänskliga rättigheter ut det femte stipendiet för mänskliga rättigheter till ”Barnrättsäventyret” på 100 000 kronor. Barnrättsäventyret är en utbildningssatsning på Björlanda prästgård.
Avsändare:E-postadress

Högtryck i det Västsvenska näringslivet
Vårens konjunkturbarometer visar att det råder högkonjunktur i Västra Götalands näringsliv. Det redan starka konjunkturläget från i höstas har stärkts ytterligare i samtliga delregioner och i de flesta branscher. Till hösten förväntar sig företagen att uppgången fortsätter. Situationen fortsätter att se mycket ljus ut för fordonsindustrin. Även inom företagstjänster och byggsektorn spirar optimismen.
Avsändare:E-postadress

Mässling i Fyrbodal
Smittskydd Västra Götaland utreder, tillsammans med Vårdhygien på Norra Älvsborgs Länssjukhus, ett säkerställt och ett misstänkt fall av mässling som smittats i Fyrbodalsområdet.
Avsändare:E-postadress

Hur mycket kan man sola innan det blir farligt?
Antalet fall av hudcancerformen malignt melanom har nästan fördubblats de senaste tio åren. I maj höll Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionalt cancercentrum väst en föreläsningskväll på Stadsbiblioteket i Göteborg. Temat var "Sola säkert" och frågorna från publiken var många.
Avsändare:E-postadress

Miljöstipendium 2017
Drastiskt minskad resursanvändning genom upphandling av färdiga operationsset och halverad energinota på Mariestads sjukhus gav Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium 2017.
Avsändare:E-postadress

Västfastigheter får Västra Götalandsregionens miljöstipendium 2017
Regionens miljöstipendium för energiminskning vid sjukhuset i Mariestad togs emot av Peter Ljungberg, Carl-Magnus Ahlander, driftchef och Peter Fredriksson, samtliga Västfastigheter. Fotograf Peter Wahlström Den köpta energin på Mariestads sjukhus har minskat med 54 procent sedan 1995. Det gav teknikerna Peter Ljungberg, Aron Sundqvist och Peter Fredriksson regionens miljöstipendium 2017....

Regionfullmäktige 16 maj
Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 16 maj i Vänersborg bland annat om ett fortsatt samarbetsavtal med kommunerna om hjälpmedel och en strategi för hälso- och sjukvårdens omställning. Dessutom utdelades ett miljöstipendium och ett människorättsstipendium.
Avsändare:E-postadress

Boka tid på webben!
Nu kan du boka tid direkt här på vår webbplats, vissa kliniker erbjuder även sista minuten – då får du rabatt på ordinarie pris.

Hållbara lösningar för hav och marina resurser på SIF Ocean
Idag välkomnade Birgitta Losman, Regionråd och ordförande i Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland (MP), besökarna till arrangemanget SIF Ocean, ett event där deltagarna under en heldag arbetar med att identifiera och hitta lösningar med fokus på havet och marina resurser. Över hundra experter och entreprenörer deltog under dagen. Klimatminister Isabella Lövin talade och arrangörerna lämnade över den rapport som tagits fram med exempel på hållbara innovativa lösningar, många från Västra Götalandsregionen.
Avsändare:E-postadress

Lyckat samarbete om personliga hjälpmedel kan fortsätta i Västra Götaland
Samarbetsavtalet mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kommuner om personliga hjälpmedel kommer med stor sannolikhet att fortsätta. Det står klart sedan regionfullmäktige på tisdagen godkänt ett nytt avtal. De 49 kommunernas samarbetsorgan VästKom har också rekommenderat kommunerna att teckna nytt avtal.
Avsändare:E-postadress

Så här laddar du bäst inför Göteborgsvarvet
Lördagen 20 maj arrangeras det 21 kilometer långa Göteborgsvarvet – Sveriges största löparevenemang. Ska du springa? Närhälsan ger dig värdefulla ”sista minuten-tips” för den bästa uppladdningen!

Minskad dödlighet i äggstockscancer
Kvinnosjukvården på SU har lyckats sänka dödligheten i äggstocks- och äggledarcancer med 20 procent genom en centralisering av vården. Fler kvinnor opereras idag jämfört med för sex år sedan och tidsintervallet mellan kirurgi och kemoterapi har förkortats med 12 dagar. Bakom framgångarna står Kvinnosjukvården, Gynekologi och Reproduktionsmedicin avdelning 67 som i år fick ta emot Sahlgrenska Universitetssjukhusets kvalitetspris.
Avsändare:E-postadress

Nu kan du söka essästöd
Nu är det möjligt att ansöka om 2017 års essästöd. Stödet riktar sig till skribenter och kulturtidskrifter verksamma i Västra Götalandsregionen.
Avsändare:E-postadress

Stora vinster med gemensam bloddatabas
Möjlighet att ge blod var som helst, bättre överblick över blodlagret och ökad patientsäkerhet. Det är några av vinsterna när blodverksamheterna inom Västra Götalandsregionen nu börjat arbeta med en gemensam bloddatabas.
Avsändare:E-postadress

Budgetförslag för 2018 presenterades
13 juni ska regionfullmäktige anta Västra Götalandsregionens budget för 2018. Inför detta kommer de politiska partierna att presentera sina respektive förslag.
Avsändare:E-postadress

Träff med dövblindteamet kring tekniska hjälpmedel

Cellprov räddar liv!
Regelbunden cellprovtagning minskar risken för livmoderhalscancer. Ändå är det många kvinnor som inte går när de får en kallelse. Några tror att det gör ont, andra anser sig inte hinna och vissa glömmer helt enkelt bort sin tid.

Sjuksköterskedagen ett vinnande koncept
Den 12 maj firades den internationella sjuksköterskedagen runt om i världen. På NÄL uppmärksammades dagen med utställare och presentationer av examensarbeten.

Västsverige nominerat till Nordens bästa matdestination
Västsverige kan i augusti utses till Nordens bästa matdestination 2017. Det stod klart nu när nomineringarna till det nya Embla Nordic Food Award offentliggjordes.
Avsändare:E-postadress

Teckenspråkets dag 14 maj

Har klättrat i flera år: Nu toppar VGR:s fordonsflotta miljörankning
Västra Götalandsregionens fordonsflotta delar förstaplatsen med Region Skåne i årets miljöfordonsdiagnos. ”Vi har kommit längst med att ställa om till miljöbilar och det är en viktig signal om att vi är med och driver utvecklingen. Vårt mål är att VGR ska vara fossiloberoende 2020, och 2030 är tanken att Västra Götaland ska vara detsamma”, säger tf miljöchef Lars Karlsson.
Avsändare:E-postadress

Har klättrat i flera år: Nu toppar VGR:s fordonsflotta miljörankning
Västra Götalandsregionens fordonsflotta delar förstaplatsen med Region Skåne i årets miljöfordonsdiagnos. ”Vi har kommit längst med att ställa om till miljöbilar och det är en viktig signal om att vi är med och driver utvecklingen. Vårt mål är att VGR ska vara fossiloberoende 2020, och 2030 är tanken att Västra Götaland ska vara detsamma”, säger tf miljöchef Lars Karlsson.
Avsändare:E-postadress

Cellprovsveckan 15-19 maj: Cellprov ger ett bra skydd mot livmoderhalscancer och räddar liv
Den 15–19 maj är det dags för Cellprovsveckan då barnmorskemottagningarna uppmärksammar att det är viktigt att ta cellprov när man blir kallad. – Att gå varje gång du blir kallad ger ett bra skydd mot livmoderhalscancer. Risken minskar med 90 procent, säger Mia Westlund, barnmorska och utvecklingsledare vid Regionalt cancercentrum väst.
Avsändare:E-postadress

En berättelse om tillkomsten av Rågården, ett rättspsykiatriskt sjukhus i Göteborg
Arkitekturen har en viktig roll att spela, alldeles särskilt i en anläggning som Rågården. Det är en tes som stöds alltmer av forskning. Rättspsykiatrin kan förena kravet på att vårda och samtidigt vakta vilket är innebörden av bokens rubrik: Rågården, rättspsykiatri med mänskligt ansikte. Boken beskriver hur detta gjorts i Rågården, i nära samverkan mellan många olika kompetenser, inte minst i...

Telefoniproblem avhjälpt
Problemet med telefonin för våra vårdcentraler och vissa sjukhus, som vi haft under dagen, är nu åtgärdat och allt fungerar som vanligt igen.
Avsändare:E-postadress

Utmärkelse till audionom Ann-Marie Andela
Habilitering & Hälsas audionom Ann-Marie Andela har tilldelats priset Hedersgaffeln, som delas ut av Svenska Audionomföreningen en gång per år. Ann-Marie har varit anställd som audionom i Västra Götalandsregionen sedan 1997 och nominerades till priset av sina kollegor.

Frukostseminarium: Hur påverkas det västsvenska näringslivet av den globala ekonomin?
Sverige har upplevt en starkkonjunkturuppgång de senaste åren. Den har inte minst gynnat det västsvenska näringslivet, med bland annat fordonsindustrin och byggsektorn som draglok.
Avsändare:E-postadress

Frukostseminarium: Hur påverkas det västsvenska näringslivet av den globala ekonomin?
Sverige har upplevt en starkkonjunkturuppgång de senaste åren. Den har inte minst gynnat det västsvenska näringslivet, med bland annat fordonsindustrin och byggsektorn som draglok.
Avsändare:E-postadress

Problem att ringa Närhälsans och vissa sjukhusmottagningar
Det är för tillfället stora problem att ringa in till de flesta av Närhälsans mottagningar och vissa av våra sjukhusmottagningar. Detta beror på ett tekniskt problem hos leverantören. Felsökning pågår. Detta påverkar inte bokade besök. Har du nya besvär som bör tas om hand skyndsamt går det bra att besöka mottagningen eller ta kontakt via 1177 Vårdguidens e-tjänster.
Avsändare:E-postadress

VGR interagerar för en hållbar omställning
Västra Götalandsregionen (VGR) är en av huvudsponsorerna för den 8:e “International Sustainability Transitions Conference” på temat “Taking the lead in real world transitions” som kommer äga rum 18-21 juni 2017 i Göteborg. Totalt förväntas närmare 450 personer att delta. Konferensen arrangeras av Chalmers “Initiative for Innovation and Sustainability Transitions” (CIIST).
Avsändare:E-postadress

Förändring på gång under våren för besöks- och personalparkering vid SÄS Borås
Under våren sker en förändring för var besökare och personal på SÄS Borås får parkera. Det stora garaget vid huvudentrén blir enbart besöksparkering och avgift kommer tas under hela dygnet på alla plan. Efter önskemål från personal om fler platser närmare sjukhuset på kvällar och nätter blir det tillåtet att stå i garaget med Whoosh-tillstånd måndag-fredag mellan klockan 13.30–08.00 samt dygnet...

Problem att köpa parkeringstillstånd i automater
Under helgen har det varit problem att köpa parkeringstillstånd för besökare och personal i parkeringsautomater runtom i Västra Götalandsregionen. Nu ska det återigen gå att köpa tillstånd men på några platser kvarstår problemen. Problemen beror på en felaktig uppdatering från leverantören av automaterna. Om du upptäcker en automat som inte fungerar ring numret på automaten, 010-470 52 13. Om d...

Bred politisk överenskommelse: Nu ska vården komma närmare patienterna
I en bred politisk överenskommelse har regionstyrelsen idag antagit en gemensam strategi för att bygga ut den nära vården, koncentrera vård för högre kvalitet och tillgänglighet, utveckla digitala vårdformer och tjänster och sätta fokus på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.
Avsändare:E-postadress

Regionstyrelsen 9 maj
Vid sitt sammanträde i Vänersborg den 9 maj beslutade regionstyrelsen bland annat att anta en strategi för omställning av vården i Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen beslutade också godkänna en ny bussdepå i Västra Frölunda och att Västfastigheter får genomföra en om- och tillbyggnad vid Mölndals sjukhus.
Avsändare:E-postadress

Kulturnämnden utlyser två miljoner för att välkomna flyktingar med kultur
Nu öppnar vi för ansökan om projektmedel för att välkomna flyktingar med kultur
Avsändare:E-postadress

Kolla upp dina hudfläckar 15 maj
Nu är det dags igen för den årliga satsningen på att uppmärksamma hudfläckar som riskerar att utvecklas till hudcancer, Euromelanoma day. På SÄS hudmottagning finns närmare 130 bokningsbara tider måndag 15 maj.

Kungälvs sjukhus nyhetsbrev, maj
I sjukhusets senaste nyhetsbrev kan man bl.a. läsa om ERAS-konceptet som håller på att införas för patienter som ska genomgå tjocktarmsoperation.

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin: ”Därför måste unga röra på sig mer”
Västra Götalandsregionen satsar hårt för att fler elever ska klara skolan med godkända betyg. En viktig del i satsningen handlar om fysisk aktivitet. "Forskningen är tydlig. De elever som rör på sig klarar skolan bättre. Därför vill vi uppmuntra till detta", säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.
Avsändare:E-postadress

Habiliteringen Hisingen stänger 12/6 och 16/6
Läkarmottagningen är öppen som vanligt för bokade besök. I övrigt är Habiliteringen Hisingen stängd måndagen den 12 juni och fredagen 16 juni.

Senast uppdaterad: 2017-04-11 17:58