Nyheter och aktuellt från VGR

På denna sida har vi samlat ihop nyheter och aktuellt från de av Västra Götalandsregionens verksamheter som publicerar nyheter och aktuellt på sina webbplatser.

Listan visar nyheter och aktuellt från: Alingsås Lasarett, Avdelning Kultur, Folktandvården, Frölunda specialistsjukhus, Habilitering & Hälsa, Kollektivtrafiken, Kungälvs sjukhus, Koncernkontoret, Miljöavdelningen, NU-sjukvården, Närhälsan, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus, Regional utveckling, Regionservice och Västfastigheter.

Nu startar vår årliga patientenkät på våra mottagningar
Vi bryr oss om vad du tycker och arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet. Enkäten får du på våra mottagningar.

Råd vid pollenallergi
Jens Halldin, chefläkare på Närhälsan och distriktsläkare på Närhälsan Hjällbo vårdcentral, berättar om vad du bör tänka på vid pollenallergi.

Kulturting Västra Götaland 2017
Västra Götalandsregionen kulturnämnd bjuder in till Kulturting Västra Götaland 2017, ett nytt kulturpolitiskt forum för politiker och tjänstepersoner.
Avsändare:E-postadress

Fortsatt 100% biogas i VGR:s egna gasfordon
Västra Götalandsregionens miljönämnd har beslutat om fortsatt finansiering av merkostnaden för inköp av 100 % biogas till VGR:s egna fordon under 2017.
Avsändare:E-postadress

IVA får Svenska Hygienpriset 2017
NU-sjukvårdens intensivvårdsavdelning, IVA, har tilldelats Svenska Hygienpriset 2017 av Svensk Förening för Vårdhygien. Priset delades ut den 5 april i samband med de årliga hygiendagarna. IVA får priset för sitt arbete med att minska vårdrelaterade infektioner genom ökade kunskaper och bättre städrutiner.
Avsändare:E-postadress

Jacob Wulfsberg blir chefläkare vid Kungälvs sjukhus
Jacob Wulfsberg har i dag utsetts till ny chefläkare vid Kungälvs sjukhus.

Livesändning av Kulturting Västra Götaland 2017
Följ Kulturting Västra Götaland 2017 live på vår hemsida!
Avsändare:E-postadress

Ortopeden och sjukgymnastiken har planeringsdag den 28/4
Den 28/4 har ortopeden och sjukgymnastiken stängt på grund av planeringsdag.

Regionfullmäktige 4 april
Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 4 april i Vänersborg bland annat om fortsatt avtal med SOS Alarm om alarmering och dirigering av ambulanser från och med 1 oktober 2017, och att Västra Götalandsregionen tar över den medicinska prioriteringen i egen regi från och med samma datum. Regionfullmäktige godkände också årsredovisningen för 2016, och beviljade ansvarsfrihet för samtliga nämnder, styrelser, beredningar och kommittéer och deras ledamöter för år 2016.
Avsändare:E-postadress

Seminarium om framtida trafik den 30 maj
Västra Götalandsregionen i sin roll som regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) inbjuder trafikföretagen till ett seminarium med syfte att ge kollektivtrafikaktörerna bakgrund och förutsättningar för framtida utveckling av trafik och resande i stråket Göteborg–Borås.
Avsändare:E-postadress

Hudmottagningen stängt 27 april

NU-sjukvården trefalt nominerad till Guldskalpellen
Guldskalpellen är en utmärkelse som tidningen Dagens Medicin delar ut till årets förnyare i sjukvården. Tre av NU-sjukvårdens enheter finns bland de nominerade.

Eventuellt längre väntetider på drop in-röntgen onsdag 12 april

Kirurgmottagningen har stängt 28 april

Nu har vi riktlinjer för en bättre fysisk vårdmiljö
Syftet med riktlinjerna är att ge förutsättningar för mer effektiva, säkra och tilltalande vårdmiljöer. Dokumentet ger inte färdiga lösningar, då dessa tas fram utifrån projektets förutsättningar och vårdens behov, men ställer nya krav på vårdmiljöernas utformning. Riktlinjerna lyfter även fram rättighetsfrågor, hur patienten bemöts i vården och på patientsäkerhet. Typrum tas fram Parallellt me...

Positivt resultat ger framtida möjligheter
Vid regionstyrelsens sammanträde i Vänersborg den 21 mars behandlades bland annat Västra Götalandsregionens årsredovisning 2016. Regionstyrelsen ställde sig också bakom ett förslag om förlängt avtal med SOS Alarm men där prioritering av ambulanser tas över i egen regi. Regionstyrelsen beslutade också att en ny upphandling av så kallat kärnsystem för Framtidens vårdinformationsmiljö ska påbörjas.
Avsändare:E-postadress

Ta hand om dig i påsk!
Ibland behöver du vård när vårdcentralen inte har öppet.

Regionstyrelsen 11 april
Vid sitt sammanträde i Vänersborg den 11 april beslutade regionstyrelsen bland annat att ett lärandecentrum för migration och hälsa ska inrättas i Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen beslutade också om ett förslag till fortsatt samarbetsavtal med kommunerna om personliga hjälpmedel, och ställde sig bakom föreslagen inriktning i arbetet med Västra Götalandsregionens arbetsgivarvarumärke.
Avsändare:E-postadress

Epifytiska sällskapet på Botaniska
Not Quite presenterar: Epifytiska sällskapet. Våren 2017 planterar sig Epifytiska sällskapet ett tag i Göteborgs botaniska trädgård. Botaniska har indirekt varit sällskapets grogrund en längre tid. Med sina tankerötter fästade bland trädgårdens hus och parker har sällskapet rotat runt i skogar och på ängar, i teorier och processer, i materia och eter, efter kunskap, inspiration och infall.
Avsändare:E-postadress

Suicidprevention 2017
Den 11:e nationella suicidpreventiva konferensen kommer att äga rum den 12-13 september 2017 i Göteborg.
Avsändare:E-postadress

Youmo.se - ny sajt för unga nyanlända
Nu finns youmo.se, en ny sajt om hälsa och jämställdhet för unga som är nya i Sverige. Här finns texter, filmer och bilder som besvarar frågor om kroppen, kärlek och vänskap, psykisk hälsa, sexualitet och jämställdhet.
Avsändare:E-postadress

Följ vår nya Facebooksida – för din hälsa och bli inspirerad
I dagarna har en ny Facebooksida ”För din hälsa” lanserats. Sidan riktar sig till alla intresserade, till dig som läser detta förstås, dina nära och kära, dina vänner och bekanta.

Tack och lov, jag fick finnas!
När Susanne Hägglund brottades med självtvivel och osäkerhet fick hon rådet av sin chef att vara ärlig. Numera kan hon se sig som en tillgång på arbetsplatsen, inte minst tack vare sin könskorrigering.
Avsändare:E-postadress

Tyst minut kl 12.00 måndag 10 april

Tyst minut 10 april kl 12
Den 10 april kommer en tyst minut att hållas klockan 12 med anledning av fredagens terroristdåd i Stockholm.

Kommunikation och samspel med barn som har flerfunktionsnedsättning
Anna Rensfeldt Flink arbetar som logoped på Habiliteringen Frölunda - barn och ungdom. Hon är dessutom doktorand vid Göteborgs Universitet och forskar om kommunikationsstöd till barn som har flerfunktionsnedsättningar. På Leva & Fungera-mässan berättade Anna om sin forskning och hur man som förälder eller närstående kan främja kommunikation och samspel.

Tyst minut kl 12 måndag 10 april
Under måndagen 10 april kommer en tyst minut att hållas kl 12 med anledning av fredagens terroristdåd i Stockholm.
Avsändare:E-postadress

Tyst minut kl 12 måndag 10 april

Kommentar med anledning av terrordåd i Stockholm
Avsändare:E-postadress

Siktar högt – vill bli bästa offentliga arbetsgivaren i Sverige
Nu siktar Västra Götalandsregionen på att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. "Vi är inte där i dag, men det är vår ambition att nå dit. För att göra det måste vi chefer och medarbetare arbeta tillsammans och åstadkomma förändringar i grunden. Vi vill att hela Västra Götalandsregionen ska erbjuda arbetsplatser där man trivs och utvecklas", säger personaldirektör Marina Olsson.
Avsändare:E-postadress

Enkelt avhjälpta hinder för tillgängligheten tas bort på Fristads folkhögskola
För att förbättra tillgängligheten för dig som har en funktionsnedsättning så tar nu  Västfastigheter bort enkelt avhjälpta hinder i de publika delarna av Västra Götalandsregionens fastigheter.  Arbetet på Fristad folkhögskola påbörjas vecka 14 med en inventering av hur tillgänglig skolan är. Medarbetare från kommittén för mänskliga rättigheters TD*-enhet fotograferar, dokumenterar och mäter...

IVA får Svenska Hygienpriset 2017
NU-sjukvårdens intensivvårdsavdelning, IVA, har tilldelats Svenska Hygienpriset 2017 av Svensk Förening för Vårdhygien. Priset delades ut den 5 april i samband med de årliga hygiendagarna. IVA får priset för sitt arbete med att minska vårdrelaterade infektioner genom ökade kunskaper och bättre städrutiner.

Ingen verksamhet i samband med helgdag våren 2017- fredag 26 maj samt måndag 5 juni

Utställning i Botaniska vill skapa förståelse för växternas liv
Livet som växt kan förefalla statiskt och tyst. Men aktuell forskning visar att växter ofta har ett både komplext och socialt liv. Utställningen Bortom Plant Blindness i Botaniska trädgården i Göteborg vill belysa just den frågan och öka förståelsen för växters liv.
Avsändare:E-postadress

Nya lokaler för BUP:s patienter
Nu flyttar barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) på sjukhusområdet i Borås till tillfälliga lokaler. För patienterna innebär det att man hänvisas till andra byggnader i närheten, inför byggstarten av psykiatrins kvarter.

Ny satsning på maten i Klimatväxling 2017
Prognosen för 2017 visar på sju miljoner kronor till klimatåtgärder – alla enligt målen i Västra Götalandsregionens egen miljöplan - från klimatväxlingen inom Västra Götalandsregionen. Nytt för året är insatser för att minska klimatpåverkan från den mat som serveras inom VGR:s verksamheter.
Avsändare:E-postadress

ÖNH-mottagningen har stängt den 6/4
ÖNH-mottagningen har stängt den 6/4 på grund av planeringsdag.

VGR söker ny miljöchef
Västra Götalandsregionen söker dig som vill vara med och bidra till en hållbar utveckling i Västra Götaland. Vi söker ny chef till miljöavdelningen eftersom nuvarande chef Helena L Nilsson lämnar uppdraget för att ta över som regionutvecklingsdirektör. OBS! Ansökningstiden förlängd till 18 april.
Avsändare:E-postadress

Save the date: Ny kunskapsdag om interkulturell dialog
Kunskapsdag om delaktighet, 24 november 2017, 9.00–16.00, Scandic Crown, Göteborg
Avsändare:E-postadress

Munprickdag på Kungsportsplatsen
Lördagen den 1 april fanns Folktandvårdens mobila klinik på Kungsportsplatsen i Göteborg. – Vi erbjöd kostnadsfria undersökningar av munslemhinnor för att kunna upptäcka prickar och förändringar tidigt, säger Mats Wallström, övertandläkare.

Biobaserad odlingsduk utvecklas av Wargön Innovation
Idag används plastbaserade odlingsdukar på åtta miljoner hektar om året i världen. Det motsvarar två hela Danmark, och användningen ökar. Nu utvecklar Wargön Innovation en nedbrytningsbar duk som dessutom kan impregneras på olika sätt, bättre både för miljön och odlarna.
Avsändare:E-postadress

Naturbetesmarker är värda att bevaras
Fyrtio procent av nötköttskonsumenterna är villiga att betala tjugo procent mer för nötkött från djur som gått på naturbete. Det visar en undersökning som Länsstyrelsen i Västra Götaland och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) genomfört med stöd av Västra Götalandsregionen.
Avsändare:E-postadress

Sex, hälsa och relationer på fem olika språk – nu lanseras sajten Youmo.se
Youmo.se är en ny sajt med innehåll om sex, hälsa och relationer på arabiska, dhari, somaliska, tigrinska och lätt svenska.

Arbetet kring nya lagen om utskrivningsklara patienter igång
I ett försök att hitta en lösning på problemet att många patienter blir kvar på sjukhus trots att de är medicinskt färdigbehandlade och utskrivningsklara, föreslår regeringen att en ny lag träder i kraft vid årsskiftet. Den 30 mars träffades NU-sjukvården, primärvård och kommuner i FyrBoDal till ett första dialogmöte, som en del i arbetet att tillsammans förbereda sig inför den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården.

Rehabassistenter möts i NU-sjukvården
VGR:s rehabassistenter träffas sedan flera år för att bygga nätverk och utbyta erfarenheter med varandra. Den 5 april är det dags igen och för första gången är det NU-sjukvården som står för värdskapet.

Drop-in mottagning stängd

Bedrägeriförsök
Varning för bedrägeriförsök av falsk läkare.

Fortsatt god vård

Årets hedersknölar
Under torsdagen den 23 februari lyftes den goda utbildningsmiljön på sjukhuset under en inspirationseftermiddag.

God strokevård
Alingsås lasarett har för femte gången på sex år fått erkännande för god strokevård. Den här gången gäller erkännandet den vård som gavs 2015

Publicerad: 2017-04-11 17:58