Nyheter och aktuellt från VGR

På denna sida har vi samlat ihop nyheter och aktuellt från de av Västra Götalandsregionens verksamheter som publicerar nyheter och aktuellt på sina webbplatser.

Listan visar nyheter och aktuellt från: Alingsås Lasarett, Avdelning Kultur, Folktandvården, Frölunda specialistsjukhus, Habilitering & Hälsa, Kollektivtrafiken, Kungälvs sjukhus, Koncernkontoret, Miljöavdelningen, NU-sjukvården, Närhälsan, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus, Regional utveckling, Regionservice och Västfastigheter.

Ny klinik på Orust
Den 20 april invigdes Folktandvårdens nya klinik på Orust.
– Kliniken är anpassad efter modern tandvård med ny utrustning och konceptrum, säger klinikchef Eva Nilsson Bjälkengren.

ÖNH-kliniken i Skövde fick Kristallenpriset 2018
Ett bra utbildningsklimat, stort fokus på individuell utveckling och en engagerad ledning. Det är några av de faktorer som var avgörande när ÖNH-kliniken vid Skaraborgs Sjukhus Skövde tilldelades Kristallenpriset 2018.
Avsändare:E-postadress

Krister Löfving Årets chef vid Skaraborgs Sjukhus
Årets chef vid Skaraborgs Sjukhus 2017 heter Krister Löfving och är enhetschef vid anestesi, operation, IVA. Han tilldelas utmärkelsen för ett hållbart ledarskap med hög tillgänglighet.
Avsändare:E-postadress

Fysisk aktivitet på recept- metoden som fungerar
Den svenska FaR-metoden ökar den fysiska aktivitetsnivån hos patienter som inte är tillräckligt fysiskt aktiva.

Energikontor + Innovatum =sant!
Avsändare:E-postadress

Energikontoret + Innovatum = sant!
Energikontoret i Västra Götaland är en viktig regional resurs genom sin breda kontaktyta gentemot alla kommuner och näringslivet, Från den 1 januari 2019 tar Innovatum över huvudmannaskapet. Samorganiseringen av energikontor, kunskapsplattformar som Biogas Väst och Power Väst och energiprojekt skapar en starkare och bredare bas för arbetet på energiområdet i Västra Götaland.
Avsändare:E-postadress

Hur satsar vi rätt på maten?
Ekologiskt, klimatsmart, närproducerat eller kanske svekologiskt? Animaliskt eller vegetariskt? Det är inte så lätt att orientera sig kring vad som är egentligen är ”rätt” eller ”fel” när det handlar om mat miljö och hälsa. Som stöd har miljöavdelningen i "Maten i Västra Götaland" summerat fakta om olika begrepp.
Avsändare:E-postadress

Positiv utveckling av VGRs miljöarbete efter första året med miljöplanen
Avsändare:E-postadress

Positiv utveckling av VGRs miljöarbete efter första året med miljöplanen
Avsändare:E-postadress

Kulturting Västra Götaland 2018 - anmälan är öppen!
Avsändare:E-postadress

Kulturting Västra Götaland 2018 - anmälan är öppen!
Avsändare:E-postadress

Klinisk forsning i Västra Götaland får toppbetyg
Avsändare:E-postadress

Ändrade öppettider under våren

Invigning i Fristad
Folktandvården Kungshamn har tillsammans med Närhälsan flyttat in i nya, fräscha lokaler i Hälsans Hus.

Färre parkeringsplatser framför sjukhuset
Förändringar av parkeringsplatser för besökare och personal.

Vårens patientdialog
Tisdagen den 17 april genomförs vårens patientdialog på Frölunda Specialistsjukhus. Välkommen att deltaga.

Sara ville utvecklas – blev klinikchef
Sara Laakso arbetade som tandhygienist på Folktandvården Falköping när hon via klinikchefen fick upp ögonen för att bli chef. Hon sökte och kom in på Västra Götalandsregionens chefkandidatprogram och i februari började hon som klinikchef i Floby.

Nu åtgärdas enkelt avhjälpta hinder för tillgängligheten på Skene lasarett
Västfastigheter har uppdraget att åtgärda enkelt avhjälpta hinder, så kallade EAH, i de publika delarna på Västra Götalandsregionens sjukhus. Syftet är att förbättra tillgängligheten för personer med olika funktionsnedsättningar. Under 2017 och 2018 har EAH-åtgärder åtgärdats på Skene lasarett. Under april/maj 2018 kommer medarbetare från kommittén för mänskliga rättigheters TD*-enhet...

Regionfullmäktige 10 april
Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 10 april att godkänna årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2017. Dessutom godkändes delar av en motion om Cochleaimplantat och en motion om att fråga om våld på rutin inom vården.
Avsändare:E-postadress

Tolkning via Skype och nya labrutiner gav årets interna miljöstipendier
Avsändare:E-postadress

Tolkning via Skype och nya labrutiner gav årets interna miljöstipendier
Avsändare:E-postadress

Uppdatering av Weblord 10 april klockan 17
Weblord uppdateras tisdagen den 10 april efter klockan 17 till version 3.6MR5H1.  Du kommer att mötas av en bild med information om att du inte kan ansluta. Spara ditt arbete och logga ut ur systemet inför uppdateringen då databasen försätts i ett viloläge, vilket innebär att du inte kan arbeta i systemet. Weblord måste startas om efter uppdateringen. Uppdateringen beräknas att ta några timmar.

Pollensäsong
Säsongen pågår från våren till hösten och varierar beroende på vart i landet du bor. Pollenallergi är vanligt och ungefär en femtedel av alla tonåringar och vuxna får pollenbesvär.

Här är frågorna VGR lyfter i Almedalen
Hur skapar vi bättre förståelse mellan den nära vården och specialistvården? Vem ska finansiera den nya stambanan mellan Göteborg och Stockholm? Vad är framtidens design för hållbar handel? Det är några av frågeställningarna som VGR lyfter i Almedalen i år.
Avsändare:E-postadress

Utlysning - Kulturstrategiskt utvecklingsstöd 2019-2021
Avsändare:E-postadress

Kungälvs sjukhus nyhetsbrev, mars
I nyhetsbrevet berättar Per Eriksson och Jessica Erichsen om sjukhusets traumasjukvård. Dessutom får vi en förhandstitt på utsmyckningen av de kulvertar som ska förbinda sjukhuset med den nya vårdbyggnaden.

Västra Götalands län näst bäst i landet på att förse landsbygden med fiber
Västra Götalands län är näst bäst i landet på att nå hushållen på landsbygden med fiber. Länet har nu 45,18 procent hushåll på landsbygden med tillgång till fiber mot rikets genomsnitt på 31,06 procent. Endast Gotland ligger före med 79,29 procent. Det visar Post- och Telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning för 2017 som publicerades idag.
Avsändare:E-postadress

VGR beviljas 25 miljoner för digital kompetensutveckling
Västra Götalandsregionen i partnerskap med VästKom har beviljats drygt 25 miljoner kronor av Svenska ESF-rådet inom utlysningen ”Stärkt digital kompetens för vård- och omsorgssektorn” för projektet DiREKT.
Avsändare:E-postadress

Nya Kungälvs sjukhus: Nyfikenhet lotsar vägen genom kulverten
Några färgade cirklar därborta. Med ett mönster i. Eller – är det en fågel som sitter där, på grenen, mellan cirklarna?

Papperstillstånd införs på personalparkeringar på Uddevalla sjukhus 2 april
Den 2 april införs ett papperstillstånd som ska användas tillsammans med Whoosh-tillståndet på personalparkeringar på Uddevalla sjukhus. OBS! Du behöver bara ha ett papperstillstånd om du köper Whoosh-tillstånd för Uddevalla och parkerar på Uddevalla sjukhus. Personal på NÄL som köper tillstånd för NÄL och parkerar på Uddevalla sjukhus behöver inte ha ett papperstillstånd.  Det går att hämta...

VGRfokus:Höjt helg-ob redan från 1 januari
Den 15-procentiga höjningen av ob-tillägget för helgarbete gäller redan från den 1 januari år. Det informerade personaldirektör Marina Olsson Västra Götalandsregionens personalutskott om idag. Ambitionen är att börja löneutbetalningarna från aprillönen.
Avsändare:E-postadress

Problem att använda sig av tjänsten Whoosh
För tillfället är det problem att använda sig av tjänsten Whoosh via appen för att köpa eller ändra parkeringstillstånd för personal.  Den information vi har är att det går att köpa och ändra tillstånd på  www.whooshstore.se . Om det inte går att köpa tillstånd eller ändra ditt tillstånd på Whooshs webbplats, så kan du avvakta mer information.  Mer information kommer när vi vet mer.

Utlysning - kultur tillsammans med flyktingar
För fjärde året i rad utlyser Västra Götalandsregionens kulturnämnd projektmedel för att välkomna flyktingar med kultur. För 2018 utlyser kulturnämnden 3 250 000 kronor som ska gå till det fria kulturlivet, folkhögskolor och civilsamhällets aktörer för att genomföra kulturinsatser tillsammans med flyktingar i Västra Götaland. Stödet syftar till att stärka integrationen och främja den interkulturella dialogen i Västra Götaland.
Avsändare:E-postadress

Ny klinik i Fristad
Den 16 mars invigdes Folktandvårdens nya klinik i Fristad. Vi finns nu i nybyggda lokaler i Fristadshuset, mitt i centrum.

Storlek på nya parkeringshuset vid Mölndals sjukhus
Nu när det nya parkeringshuset vid Mölndals sjukhus varit öppet ett tag så har det uppstått en del frågor kring storleken och hur det är anpassat till dagens bilar. Parkeringshuset uppfyller de standardmått som finns för parkeringsplatser. Det är dimensionerat för personbilar och personer som är återkommande. För att göra det enklare att parkera i p-huset så kommer skyltning sättas upp för att...

Stort intresse för Mer än tänder
Den 6-7 mars arrangerade Folktandvården konferensen Mer än tänder. I år var temat ”I huvudet på en tonåring” och konferensen lockade 170 deltagare, från Kalix i norr till Landskrona i söder.

Vaccination mot TBE
TBE-viruset finns på många håll i Sverige, främst i södra delen. Vaccination rekommenderas om du ska vistas i riskområden en längre period.

200 000 Frisktandvårdsavtal
Fler och fler väljer Frisktandvård och nyligen skrevs avtal nummer 200 000 på Folktandvården Sylte i Trollhättan.
– Jag tyckte att det lät bra att betala lite varje månad istället för en stor summa direkt, säger Jessica Röhne som blev Frisktandvårdspatient nummer 200 000.

Regionstyrelsen 20 mars
Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om att föreslå att regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2017 och en ny inriktning för det framtida vårdutbytet i Göteborgsområdet.
Avsändare:E-postadress

Så blir Western Scandinavia en region i världsklass
Avsändare:E-postadress

Personalparkering, SÄS Borås: Välj parkeringsplats utifrån tid
Vi vill be personal att tänka på att inte parkera i parkeringshuset vid huvudentrén på SÄS Borås mellan klockan 8.00-10.30. Då hänvisar vi istället till Björkängsgaraget. Parkeringstiden för personal i p-huset vid huvudentrén är klockan 10.30-8.00. Den senaste tiden har vi fått ett ökat antal besökare som hört av sig till oss angående bristen på parkeringsplatser under morgonen i p-huset vid...

Allmänt tandvårdsbidrag höjs
Regeringen har beslutat att höja det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) den 15 april 2018.

Whoosh uppdateras 15 mars
Whoosh uppdateras torsdag 15 mars. Det är via tjänsten Whoosh som personal köper sitt parkeringstillstånd.   Uppdateringen ska inte påverka appen mer än några minuter. Om du upplever problem - prova igen en kort stund senare. 

Resultaten från den Nationella patientenkäten 2017
Över 6 000 patienter som besökte Närhälsans vårdcentraler i oktober 2017 svarade på Nationella patientenkäten. Resultaten visar att Närhälsan har förbättrat sig i alla kategorier sedan 2016.

Förslag om ny statlig indelning och ny beteckning för landsting och regioner
I Indelningskommitténs slutbetänkande föreslås att tio statliga myndigheter får samma geografiska indelning och landstingen får beteckningen ”region”. Förslaget kan innebära att Hallands län går in i samma statliga område som Västra Götalands län och att Västra Götalandsregionen får namnet Region Västra Götalands län. Förslaget går i linje med de yttranden VGR gjort till kommittén.
Avsändare:E-postadress

Nu kan du ladda ner vår nya app Närhälsan Ungdomsmottagning via App Store eller Google Play.
Ungdomar i Sjuhärad och Skaraborg kan kostnadsfritt ladda ner appen och genomföra ett videobesök med personal på ungdomsmottagningarna.

Integration, miljö och regional planering i fokus
Integration, miljö och regional planering var i fokus när läns- och regionledningen träffas för att prata samverkan i förra veckan.
Avsändare:E-postadress

Björn Järbur – ny sjukhusdirektör för NU-sjukvården
I juni tillträder Björn Järbur som sjukhusdirektör för NU-sjukvården. Han lämnar då en tjänst som kommunchef i Ale kommun.
Avsändare:E-postadress

Yvonne Kjell – ny chef för Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen
I mitten av juni tillträder Yvonne Kjell som Naturbruksförvaltningens förvaltningschef. Hon lämnar då en tjänst som bildningschef i Vara kommun.
Avsändare:E-postadress

Karin doktorerar på kvinnlig munhälsa
Visste du att 50-åriga kvinnor har kvar dubbelt så många av sina egna tänder idag jämfört med 1968? Karin Bäck är specialisttandläkare inom bettfysiologi hos Folktandvården och doktorerar på kvinnlig munhälsa vid institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36