Nyheter och aktuellt från VGR

På denna sida har vi samlat ihop nyheter och aktuellt från de av Västra Götalandsregionens verksamheter som publicerar nyheter och aktuellt på sina webbplatser.

Listan visar nyheter och aktuellt från: Alingsås Lasarett, Avdelning Kultur, Folktandvården, Frölunda specialistsjukhus, Habilitering & Hälsa, Kollektivtrafiken, Kungälvs sjukhus, Koncernkontoret, Miljöavdelningen, NU-sjukvården, Närhälsan, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus, Regional utveckling, Regionservice och Västfastigheter.

Kulturnämnden presenterar 2017 års stipendiater
Den 15 juni delade Västra Götalandsregionen ut totalt 26 stipendier till personer verksamma i kulturlivet i Västra Götaland.
Avsändare:E-postadress

Stationshuset Vita huset – en praktfull entré till Regionens Hus
Utanför Bergslagbanans stationshus på 1800-talet. En öppen plats med liv och rörelse. Man måste ta särskild hänsyn när man renoverar ett byggnadsminnesmärkt hus som detta. Vita huset stod klart i sin fulla prakt år 1881 som stationshus i Göteborg för ”Bergslagernas Jernvägar”, som var Sveriges största privata järnvägsprojekt. Det gamla stationshuset har använts som kontor för Göteborgs Energi d...

Sjukhuset stänger 22/6 kl 14 och är stängt 23/6

Fler elever ska klara skolan – VGR lyfter frågan i Almedalen
Kraftsamling fullföljda studier är samlingsnamnet på den stora process mellan Västra Götalandsregionen, kommunerna och andra aktörer, som handlar om hur vi ska få våra elever att gå ut skolan med godkända betyg. "På seminariet i Almedalen kommer vi lyfta och diskutera vad våra ungdomar själva säger påverkar studiemotivation och psykisk hälsa", säger folkhälsochef Elisabeth Rahmberg.
Avsändare:E-postadress

Musik mot cancer bakom barnens nya behandlingsrum
Barn och ungdomsavdelningen på NÄL har fått nya behandlingsrum. Tack vare pengar från Musik mot cancer och andra välgörande ändamål har två behandlingsrum förvandlats till miljöer från rymden och havets rike.

Succé för nya ”detektivmottagningar”
Det har nu gått ett år sen införandet av diagnostiska centrum i Västra Götalandsregionen (VGR). Diagnostiska centrum är en helt ny typ av verksamhet som utreder patienter med allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer – en patientgrupp som tidigare ofta föll mellan stolarna. Av patienterna som utreddes under första året hade var sjätte cancer och över 80 procent fick en annan diagnos.
Avsändare:E-postadress

Möte på hög nivå om kompetensförsörjning
En delegation med fyra statssekreterare från fyra av regeringens departement träffade Västra Götalandsregionen och Region Östergötland 19 juni i Linköping för ett samtal om framgångsrikt regionalt arbete med kompetensförsörjning.
Avsändare:E-postadress

Västra Götalandsregionen satsar stort på kollektivtrafik och bostäder i Sverigeförhandlingen
I dag har Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Sverigeförhandlingen enats kring en betydande satsning om fyra kollektivtrafikobjekt och åtta cykelbanor samt 45 680 nya bostäder i Göteborg.
Avsändare:E-postadress

Hörsel- och synverksamheten i Vänersborg flyttar
Ombyggnationen i Vänerparken är i sin slutfas och inom kort är hörsel-, syn- och tolkverksamheten samlade i samma huskropp.

Kulturnämnden i Almedalen 2017
Västra Götalandsregionens kulturnämnd är stolta att presentera årets Almedalenseminarium – om en bransch i kris, om medieskuggan på landsbygden och om en medieutredning som gav upphov till en brännande fråga: hur skapar vi en mediepolitik för hela Sverige?
Avsändare:E-postadress

Stor befolkningstillväxt i Västra Götaland
År 2035 förväntas invånarantalet i Västra Götaland att vara nära men ännu inte ha passerat 2 miljoner invånare visar Västra Götalandsregionens befolkningsprognos för 2017-2035. Ökningstakten beräknas vara högst de närmaste åren, med en ökning på i genomsnitt 16- 18 000 personer per år. Mot slutet av perioden ligger ökningen på runt 12 000 personer per år vilket i ett historiskt perspektiv även det är en stor ökning. Det största bidraget till befolkningsökningen kommer från ett stort positivt utrikes flyttnetto. Det betyder att det är många fler som förväntas flytta till Sverige än som förväntas flytta härifrån.
Avsändare:E-postadress

Nya mynt i parkeringsautomater från vecka 26
Avsändare:E-postadress

ElectriCity laddar för nästa fas – utökar trafiken med eldrivna fordon i Göteborg
Avsändare:E-postadress

Nya miljoner till utvecklingsprojekt i Västra Götaland
Västra Götalandsregionens kulturnämnd beslutade på nämndsammanträdet den 15 juni om stöd till nya Utvecklingsprojekt. Över 8,6 miljoner kronor ska delas ut till 52 projekt.
Avsändare:E-postadress

Kultur- och arbetsstipendiater 2017
26 stipendiater som berikat och berikar kulturlivet i Västra Götaland delar på 1,8 miljoner kronor.
Avsändare:E-postadress

Besöksparkering på SÄS Borås ändras från 1 juli
1 juli sker en förändring av var besökare till SÄS i Borås får parkera i det stora parkeringshuset vid huvudentrén och Björkängsgaraget.

Kungälvs sjukhus nyhetsbrev, juni
I sjukhusets senaste nyhetsbrev kan man bl.a. läsa om sjukhusets etiska råd och varför det är så viktigt att vara medveten om de etiska frågeställningarna.

Vårdbyggnaden tar form när stommen monteras
Den södra delen av den nya vårdbyggnaden kommer nu så sakteliga att börja resa sig från marken – den här veckan påbörjades nämligen monteringen av stommen.

ElectriCity laddar för nästa fas – utökar trafiken med eldrivna fordon i Göteborg
Efter två framgångsrika år med eldrivna bussar på linje 55 i Göteborg har parterna i ElectriCity-samarbetet beslutat att utöka trafiken med elbussar i staden. I juni nästa år ska två eldrivna högkapacitetsbussar tas i drift på linje 16. Samtidigt planeras för en utvidgning av demoarenan med tunga fordon för tyst och emissionfri stadstrafik.
Avsändare:E-postadress

Milijana Malmberg disputation
Milijana Malmberg arbetar som audionom på Hörselverksamheten. Nu har hon disputerat med sitt forskningsarbete om modern informationsteknologi vid audiologisk rehabilitering.

Dubblad chans för strokepatienter med ny teknik
Om du får en stroke är det av mycket stor betydelse för utgången att du får en snabb behandling - och att behandlingen blir rätt. Lars Rosengren är professor och överläkare vid Sahlgrenska. Tack vare Innovationsfonden kan han nu ta fram ett videostöd som ska assistera i bedömningen av stroke. Det ska användas av ambulanspersonal mobilt i hemmet eller fast monterat i ambulansen. Syftet är att snabbt kunna bestämma rätt behandling för patienten.
Avsändare:E-postadress

Ändring av besöks- och personalparkering på SÄS Borås från 1 juli
1 juli sker en förändring för var besökare och personal på SÄS Borås får parkera i det stora parkeringshuset vid huvudentrén och Björkängsgaraget. Idag visar mätningar att det finns en brist på besöksparkeringar vid SÄS Borås. Därför sker nu en förändring för att utöka dessa när behovet är som störst under dagen. Det har även framförts önskemål från personal om fler parkeringsplatser närmare...

App i mobilen hjälper tarmpatienter
Nu kan patienter med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) snart ta mobiltelefonen till hjälp i behandlingen. SÄS är först ut med att erbjuda patienter med IBD att ta prover och rapportera symtom hemifrån med hjälp av en ny app. På så sätt får sjukhuset snabbt besked om hur en patient svarar på en viss behandling och kan anpassa vården efter det.

Excite Music by KulturUngdom
KulturUngdom har beviljats EU-medel från Kreativa Europa programmet. Vi träffade Mattias Tell från KulturUngdom för att höra hur stödet påverkar projektet Excite Music
Avsändare:E-postadress

Ny analys visar både positiva trender och brister
Nu presenteras årets verksamhetsanalys av hälso- och sjukvården. Den visar både på positiva trender och på brister inom Västra Götalandsregionen (VGR).
Avsändare:E-postadress

Idéinsamling för bättre bröstcancervård
Avsändare:E-postadress

Så kan Skaraborgs Sjukhus halvera antalet infektioner
Södra Älvsborgs Sjukhus bannlyste slentrianmässig användning av cefotaxim, vilket medförde en halvering av antalet sjukhusförvärvade infektioner av typen clostridium difficile. Nu hoppas ST-läkare Johan Karp att Skaraborgs Sjukhus ser möjligheterna att nå samma resultat.
Avsändare:E-postadress

Debatt: Nu kraftsamlar vi för klimatet
Nu intensifierar vi arbetet med att bli en fossiloberoende region. Det finns många fördelar med att gå före i omställningen, skriver en rad aktörer inom Västsveriges näringsliv, akademi, länsstyrelse, kommuner och Västra Götalandsregionen.
Avsändare:E-postadress

Idéinsamling för bättre bröstcancervård
Nu har idéinsamlingen öppnat. Projektet Crowd Ideas vill att alla ska kunna vara med och bidra med förslag till bättre bröstcancervård och tillvaro för patienter och anhöriga som drabbas.
Avsändare:E-postadress

Blodgivare uppmärksammades med rosor
Under den internationella blodgivardagen uppmärksammades NU-sjukvårdens blodgivare med rosor.

Nya mynt i parkeringsautomater från vecka 26
Från och med vecka 26 kan du inte längre betala med de gamla en-, två- och femkronorna i våra parkeringsautomater. Efter det kan du betala med de nya en-, två- och femkronorna samt de vanliga tiokronorna.  Efter den 30 juni blir de gamla en-, två- och femkronorna ogiltiga som betalningsmedel. Under vecka 26 anpassas parkeringsautomaterna till de nya mynten och efter det kan inte längre de äldre...

Regionfullmäktige fastställde budget för 2018
Efter nära 16 timmars debatt fastställde regionfullmäktige budgeten 2018 för Västra Götalandsregionen enligt förslag från den styrande majoriteten Grönblå samverkan (M, L, C, KD, MP). Budgeten innehåller bland annat satsningar inom personalområdet med ett personal- och kompetensförsörjningspaket med bland annat höjda OB-tillägg, höjt friskvårdsbidrag och fortsatt satsning för att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukskrivningstalen.
Avsändare:E-postadress

Detta gör VGR i Almedalen
Västra Götalandsregionen är på plats under Almedalsveckan för sjätte året i rad. Vi samarbetar med sju andra parter genom plattformen Västsvenska Arenan. "Att flera aktörer från Västsverige samverkar gör att vi får en stark ställning i möten med beslutsfattare och opinionsbildare", säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.
Avsändare:E-postadress

Folkfest när West Pride slog rekord
Solen sken under West Pride när rekordmånga ekipage deltog i Regnbågsparaden, bland dem Västra Götalandsregionen. ”Det är viktigt att visa att vi står upp för allas lika rättigheter och det här är också så roligt att göra tillsammans”, sade regiondirektör Ann-Sofi Lodin.
Avsändare:E-postadress

Mässling - en allvarlig och smittsam infektionssjukdom som kan förebyggas med vaccin

VGR gör ett “voluntary commitment” på Ocean Conference i New York
På den stora havskonferensen ”Ocean Conference”, som just nu pågår i FN-högkvarteret i New York, presenterade Västra Götalandsregionen (VGR) sitt handlingsprogram för ”Hållbara maritima näringar” som ett ”voluntary commitment” (frivilligt åtagande) till hållbarhetsmål 14 om havet. Det var Birgitta Losman (MP), ordförande i VGR:s regionutvecklingsnämnd, som presenterade detta på VGR:s sidoevenemang i onsdags med inbjudna gäster.
Avsändare:E-postadress

Vaccin bästa skyddet mot hepatit A
Resor till länder med högre förekomst av hepatit A innebär alltid risk för smitta. En riskgrupp är barn som besöker släkt och vänner utomlands. Barn som går på förskola kan sprida smittan vidare till förskolelärare och andra barn.
Avsändare:E-postadress

Mässling - en allvarlig och smittsam infektionssjukdom som kan förebyggas med vaccin
Mässling är en allvarlig och mycket smittsam infektionssjukdom. Även om de flesta som insjuknar blir friska efteråt, kan mässling orsaka svåra komplikationer. Läs information från Smittskydd Västra Götaland om sjukdomen och vaccinering mot den.

Ny unik modell för äldres munhälsa
Den 26 april beslutade tandvårdsstyrelsen att finansiera en utveckling av projektet Tandhygienist anställd i kommun. Folktandvården föreslår att projektet utökas till flera kommuner och står för kostnaden för tandhygienist på deltid under 2018-2020 med 2,8 miljoner årligen.
Avsändare:E-postadress

Mässling - en allvarlig och smittsam infektionssjukdom som kan förebyggas med vaccin
Mässling är en allvarlig och mycket smittsam infektionssjukdom. Även om de flesta som insjuknar blir friska efteråt, kan mässling orsaka svåra komplikationer trots dagens moderna sjukvård. Även dödsfall av mässling förekommer. I den här är artikeln informerar Smittskydd Västra Götaland om sjukdomen och vaccinering mot den.
Avsändare:E-postadress

Stort intresse för den virtuella ungdomsmottagningen
Närhälsans ungdomsmottagningar i Skaraborg är först i landet med att träffa ungdomar via videomöten. Intresset för den nya tjänsten var stor bland besökarna på Vitalis e-hälsomässa i Göteborg.

Ny gästateljé i Beijing
Är du konstnär eller konsthantverkare i Västra Götaland? Nu kan du ansöka om gästateljévistelse i Beijing, Kina.
Avsändare:E-postadress

Driftiga unga företagare i Färgelanda och Munkedal prisas med 25 000 kronor vardera
Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har utsett årets två vinnare av Unga Landsbygdspriset i Väst. Den 6 juni prisades Malin Jakobsson, som driver Dalsspira Mejeri AB samt Kristel Detlefsen, som driver Skorpans Djur- och Naturförskola, för framgångsrikt företagande på landsbygden.
Avsändare:E-postadress

Hepatit A är en smittsam leversjukdom - vaccinera dig och dina barn före resan.
En dos ger skydd för ett år. Efter den andra dosen har du skydd mot hepatit A i minst trettio år. Vaccinera er minst två veckor före resa. Kontakta din vårdcentral för vaccination.

VGR möter vårdens framtida medarbetare
Det var nyfikna högstadieelever som mötte Västra Götalandsregionens och IFK Göteborgs vårdrepresentanter under Vårddagen på Jättestensskolan. Eleverna fick ta blodprov på en armattrapp, mäta varandras blodtryck och ställa frågor om hur det är att jobba med hälso- och sjukvård.
Avsändare:E-postadress

Senaste Drivkraft Miljö finns nu ute
Regional solsatsning växlar upp. Hög betalningsvilja för naturbeteskött och fortsatt västsvensk satsning på biogas. Läs om vårt arbete för miljödriven regional utveckling i Drivkraft Miljö
Avsändare:E-postadress

VGR gjorde frivilligt åtagande på Ocean Conference i New York
På den stora havskonferensen ”Ocean Conference”, som just nu pågår i FN-högkvarteret i New York, presenterade Västra Götalandsregionen (VGR) sitt handlingsprogram för ”Hållbara maritima näringar” som ett ”voluntary commitment” (frivilligt åtagande) till hållbarhetsmål 14 om havet. Det var Birgitta Losman (MP), ordförande i VGR:s regionutvecklingsnämnd, som presenterade detta på VGR:s sidoevenemang i onsdags med inbjudna gäster.
Avsändare:E-postadress

Sjukhuset stängt 5 och 6 juni

Invigning av Welcome Center i Götene
Den 1 juni, invigdes Welcome Center i Götene med pompa och ståt. Invigningstalare var Ulf Eriksson 1:e v ordf i regionutvecklingsnämnden och Åsa Karlsson, kommunalråd i Götene. Därefter knöts band för att symbolisera vikten av mötet mellan människor.
Avsändare:E-postadress

Nytt samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Sibiu
Västra Götalandsregionen har tecknat ett samarbetsavtal med den rumänska regionen Sibiu. Samarbetet omfattar en rad områden, bland annat rörlighet för personer inom kreativa näringar och hantverk och natur- och kulturarvsfrågor.
Avsändare:E-postadress
Senast uppdaterad: 2017-04-11 17:58