Sammanträdestider för styrelser och nämnder

Regionstyrelsen sammanträder. fr.v. Gunilla Levén (M), Jonas Andersson (L), Annika Tännström (M). Fotograf; Peter Wahlström.
Regionstyrelsen sammanträder. fr.v. Gunilla Levén (M), Jonas Andersson (L), Annika Tännström (M). Fotograf; Peter Wahlström.

Kalendern visar sammanträden för Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser 60 dagar framåt i tiden.

29
maj

Presidiemöte för södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Avsikten, Regionens hus
Ort: Borås
29
maj

Naturbruksstyrelse

Starttid:
Sluttid:
Plats: Naturbruksskolan Svenljunga
Ort: Svenljunga
30
maj

Presidiemöte Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Starttid:
Sluttid:
Plats: Barken Lillhagsparken
Ort: Göteborg
30
maj

Presidiemöte östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Vättern
Ort: Mariestad
30
maj

Regionstyrelsen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
31
maj

Presidiemöte - Sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus

Starttid:
Sluttid:
Plats: Skaraborgs Sjukhus
Ort: Skövde
31
maj

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
31
maj

Miljönämnd

Starttid:
Sluttid:
Plats: Lagergrenska, Residensgatan 20
Ort: Vänersborg
31
maj

Sammanträde styrelsen för NU-sjukvården

Starttid:
Sluttid:
Plats: Musslan US
Ort: Uddevalla
01
jun

Kollektivtrafiknämnden 2-dagars

Starttid:
Sluttid:
Plats: Hotell Falköping
Ort: Falköping
01
jun

Styrelsen för Västarvet sammanträde

Starttid:
Sluttid:
Plats: Trollhättan
Ort: Trollhättan
01
jun

Presidiemöte västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Kostern Lillhagsparken
Ort: Göteborg
02
jun

Kommittén för mänskliga rättigheter, presidiemöte

Starttid:
Sluttid:
Plats: Södra hamngatan, Tiveden
Ort: Göteborg
02
jun

Primärvårdsstyrelsen - Presidiet

Starttid:
Sluttid:
Plats: Mötesplats Kungshöjd
Ort: Göteborg
02
jun

Styrelsen för beställd primärvård - presidie

Starttid:
Sluttid:
Plats: Mötesplats Kungshöjd
Ort: Göteborg
07
jun

Presidiemöte styrelsen för Alingsås lasarett

Starttid:
Sluttid:
Plats: Plan 6, Alingsås lasarett
Ort: Alingsås
07
jun

Fastighetsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Mälndals sjukhus, Rosmarinen
Ort: Mölndal
07
jun

Gemensam Presidieöverläggning

Starttid:
Sluttid:
Plats: Återkommer med plats
Ort: Skövde
08
jun

Presidiemöte SÄS

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sjukhusledningen
Ort: Borås
08
jun

Styrelsemöte styrelsen för Folkhögskolorna

Starttid:
Sluttid:
Plats: Grebbestads folkhögskola
Ort: -
08
jun

Styrelsen för Habilitering & Hälsa

Starttid:
Sluttid:
Plats: Ekelundsgatan 8, rum 732
Ort: Göteborg
09
jun

Folkhälsokommitté

Starttid:
Sluttid:
Plats: Meddelas via kallelsen
Ort: Göteborg
12
jun

Regionfullmäktige

Starttid:
Sluttid:
Plats: Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 5, Göteborg
Ort: Göteborg
13
jun

Regionfullmäktige

Starttid:
Sluttid:
Plats: Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 5, Göteborg
Ort: Göteborg
14
jun

Presidiemöte SU

Starttid:
Sluttid:
Plats: Blå rummet, Bruna stråket 21, Sahlgrenska sjukhuset
Ort: Göteborg
14
jun

Revisorskollegiet

Starttid:
Sluttid:
Plats: Regionens Hus
Ort: Vänersborg
14
jun

Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

Starttid:
Sluttid:
Plats: FSS
Ort: Göteborg
14
jun

Presidiemöte norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Musslan, Vintergatan 8
Ort: Uddevalla
14
jun

Kultur i Väst styrelsemöte

Starttid:
Sluttid:
Plats: meddelas senare
Ort: Lysekil
14
jun

Ägarutskottet

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
15
jun

Personalutskottet

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg
Ort:
15
jun

Nämndsammanträde östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Residenset Marieholm
Ort: Mariestad
15
jun

Sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus

Starttid:
Sluttid:
Plats: Skaraborgs Sjukhus
Ort: Lidköping
15
jun

Styrelsen för Alingsås lasarett

Starttid:
Sluttid:
Plats: Utsikten, Plan 6, Alingsås lasarett
Ort: Alingsås
15
jun

Kommittén för mänskliga rättigheter, sammanträde

Starttid:
Sluttid:
Plats: Gullbergsvass Rälsen
Ort: Göteborg
15
jun

Kulturnämnden sammanträde

Starttid:
Sluttid:
Plats: .
Ort:
16
jun

Regionutvecklingsnämnd

Starttid:
Sluttid:
Plats: Chalmersska huset
Ort: Göteborg
16
jun

Psykiatriberedningen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Campus Nya Varvet
Ort: Göteborg
16
jun

Servicenämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Lövet, Sahlgrenska sjukhuset
Ort: Göteborg
19
jun

Nämndsammanträde västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Campus Nya Varvet
Ort: Göteborg
20
jun

Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård

Starttid:
Sluttid:
Plats: Biblioteket Botaniska
Ort: Göteborg
20
jun

Nämndsammanträde södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Pulsen Kyrkängsgatan 8
Ort: Borås
20
jun

Nämndsammanträde Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Starttid:
Sluttid:
Plats: Campus Nya Varvet
Ort: Göteborg
21
jun

Tandvårdsstyrelsen

Starttid:
Sluttid:
Plats: FTV huvudkontor, Kämpegatan 3
Ort: Göteborg
21
jun

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
21
jun

Primärvårdsstyrelsen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Mötesplats Kungshöjd
Ort: Göteborg
21
jun

Styrelsen för beställd primärvård

Starttid:
Sluttid:
Plats: Mötesplats Kungshöjd
Ort: Göteborg
22
jun

SÄS Styrelsemöte

Starttid:
Sluttid:
Plats: Bertil Söderlingsalen
Ort: Borås
22
jun

Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

Starttid:
Sluttid:
Plats: Konferensrummet, Frölunda Specialistsjukhus
Ort: Göteborg
22
jun

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Starttid:
Sluttid:
Plats: Röda rummet, Bruna stråket 21, Sahlgrenska sjukhuset
Ort: Göteborg
22
jun

Sammanträde styrelsen för NU-sjukvården

Starttid:
Sluttid:
Plats: Flygeln NÄL
Ort: Trollhättan
27
jun

Regionstyrelsen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
27
jun

Nämndsammanträde norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Aulan, Vintergatan 8
Ort: Uddevalla

Senast uppdaterad: 2017-04-04 17:03