Sammanträdestider för styrelser och nämnder

Regionstyrelsen sammanträder. fr.v. Gunilla Levén (M), Jonas Andersson (L), Annika Tännström (M). Fotograf; Peter Wahlström.

Kalendern visar sammanträden för Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser 60 dagar framåt i tiden.

22
mar

Nämndsammanträde östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Vänern
Ort: Mariestad
22
mar

Nämndsammanträde norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Bohusläns museum
Ort: Uddevalla
22
mar

Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

Starttid:
Sluttid:
Plats: Stora Konferensrummet, Frölunda specialistsjukhus
Ort: Göteborg
22
mar

Planeringskonferens/nämndsammanträde Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Starttid:
Sluttid:
Plats: Bohusgården
Ort: Uddevalla
22
mar

Styrelsen för Alingsås lasarett

Starttid:
Sluttid:
Plats: Kirurgklinikens konferensrum, plan 1, Alingsås lasarett
Ort: Alingsås
26
mar

Socialstyrelsen - Västra Sjukvårdsregionen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Centralhuset Konferens, Nils Ericsonplatsen 4, 411 03 Göteborg
Ort: Göteborg
26
mar

Fastighetsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Anges senare
Ort: Kungälv
27
mar

Personalutskottet

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionsalen
Ort: Vänersborg
27
mar

Nämndsammanträde västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Havsörnen - Campus Nya varvet
Ort: Göteborg
28
mar

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
28
mar

Naturbruksstyrelse

Starttid:
Sluttid:
Plats: Axevalla
Ort: Skara
28
mar

Presidiemöte regionutvecklingsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Meddelas senare
Ort: Göteborg
29
mar

SÄS Styrelsemöte

Starttid:
Sluttid:
Plats: Arne Aldman
Ort: Skene
04
apr

Styrelsemöte - styrelsen för NU-sjukvården

Starttid:
Sluttid:
Plats: Uddevalla sjukhus
Ort: Uddevalla
04
apr

Presidiemöte med kommittén för mänskliga rättigheter

Starttid:
Sluttid:
Plats: Södra hamngatan 37-41, Tiveden
Ort: Göteborg
06
apr

Servicenämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
09
apr

Primärvårdsstyrelsen - Presidie

Starttid:
Sluttid:
Plats: Lillhagsparken 6
Ort: -
09
apr

Presidium naturbruksstyrelsen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Annexet, Regionens Hus
Ort: Skövde
10
apr

Regionfullmäktige

Starttid:
Sluttid:
Plats: Quality Hotel, Nabbensberg 2
Ort: Vänersborg
11
apr

SÄS Presidiemöte

Starttid:
Sluttid:
Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus
Ort: Borås
11
apr

Presidiemöte - styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Starttid:
Sluttid:
Plats: Skaraborgs Sjukhus
Ort: Skövde
11
apr

Presidiemöte - servicenämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Gullbergsvass konferens
Ort: Göteborg
11
apr

Presidiemöte södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Avsikten, Solhem
Ort: Borås
11
apr

Styrelsen för beställd primärvård - presidie

Starttid:
Sluttid:
Plats: Lokal Vagnen, Gullbergsvass konferens
Ort: Göteborg
11
apr

Ägarutskottet

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
11
apr

Presidiemöte norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Smögen
Ort: Uddevalla
12
apr

Psykiatriberedningen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Campus Nya varvet
Ort: Göteborg
12
apr

Folkhälsokommitté

Starttid:
Sluttid:
Plats: Meddelas via kallelsen
Ort:
12
apr

Presidiemöte Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Starttid:
Sluttid:
Plats: Barken Lillhagsparken
Ort: Göteborg
13
apr

Gemensamma presidieöverläggningar - GPÖ

Starttid:
Sluttid:
Plats: Hotel Eggers
Ort: Göteborg
16
apr

Presidiemöte östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Vättern
Ort: Mariestad
17
apr

Kulturnämnden sammanträder april 2018

Starttid:
Sluttid:
Plats: .
Ort:
17
apr

Styrelsemöte Göteborgs botaniska trädgård

Starttid:
Sluttid:
Plats: Biblioteket
Ort: Göteborg
17
apr

Presidiemöte - Fastighetsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Destinationen
Ort: Göteborg
17
apr

Presidiemöte västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Jullen LHP
Ort: Göteborg
17
apr

Regionutvecklingsnämnd

Starttid:
Sluttid:
Plats: Riverton
Ort: Göteborg
17
apr

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
18
apr

Sammanträde med kommittén för mänskliga rättigheter

Starttid:
Sluttid:
Plats: Gullbergsvass konferen, Rälsen
Ort: Göteborg
18
apr

Kollektivtrafiknämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Bohusläns museum, Kampenhof
Ort: Uddevalla
18
apr

Miljönämnd

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionssalen, Resideset
Ort: Vänersborg
19
apr

SÄS Presidiemöte

Starttid:
Sluttid:
Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus
Ort: Borås
19
apr

Styrelsen för Habilitering & Hälsa

Starttid:
Sluttid:
Plats: Posthuset, lokal Ögonblicket
Ort: Skövde
20
apr

Nämndsammanträde Samverkansnämnden Västra Sjukvårdsregionen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Centralhuset Konferens, First Hotel G, Nils Ericsonsplatsen 4, 411 03 Göteborg
Ort:
23
apr

Styrelsemöte Styrelsen för folkhögskolorna

Starttid:
Sluttid:
Plats: Billströmska folkhögskolan
Ort: -
23
apr

Styrelsen för beställd primärvård

Starttid:
Sluttid:
Plats: Mötesplats Kungshöjd
Ort: Göteborg
23
apr

Primärvårdsstyrelsen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Kungshöjd konferens
Ort: Göteborg
24
apr

Styrelsen för Kultur i Väst

Starttid:
Sluttid:
Plats: Carolus Rex, Kultur i Väst
Ort: Göteborg
24
apr

Regionstyrelsen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionsalen
Ort: Vänersborg
24
apr

Fastighetsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Anges senare
Ort: Lidköping
25
apr

Servicenämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Billingen, Skövde HMC
Ort: Skövde
25
apr

Nämndsammanträde södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Pulsen
Ort: Borås
26
apr

Nämndsammanträde norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Åmåls stadshotell
Ort: Åmål
26
apr

Personalutskottet

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionsalen
Ort: Vänersborg
26
apr

Nämndsammanträde Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Starttid:
Sluttid:
Plats: Campus Nya varvet
Ort: Göteborg
26
apr

Naturbruksstyrelse

Starttid:
Sluttid:
Plats: Naturbruksskolan Uddetorp
Ort: Skara
26
apr

Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

Starttid:
Sluttid:
Plats: Magnolian, Kungälvs sjukhus
Ort: Kungälv
26
apr

Styrelsemöte - styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Starttid:
Sluttid:
Plats: Skaraborgs Sjukhus
Ort: Skövde
26
apr

Arvodesberedningen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Blå Salongen, Residenset
Ort: Vänersborg
26
apr

Styrelsen för Alingsås lasarett

Starttid:
Sluttid:
Plats: Smaragden, plan 1, Alingsås lasarett
Ort: Alingsås
27
apr

Nämndsammanträde västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Havsörnen - Campus Nya varvet
Ort: Göteborg
27
apr

Nämndsammanträde östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Jula hotell och konferens
Ort: Skara
27
apr

SÄS Styrelsemöte

Starttid:
Sluttid:
Plats: Bertil Söderlingsalen
Ort: Borås
02
maj

Presidiemöte regionutvecklingsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Meddelas senare
Ort: Göteborg
02
maj

Presidiemöte - servicenämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Gullbergsvass konferens
Ort: Göteborg
08
maj

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
09
maj

Styrelsen för beställd primärvård - presidie

Starttid:
Sluttid:
Plats: Mötesplats Kungshöjd
Ort: Göteborg
09
maj

SÄS Presidiemöte

Starttid:
Sluttid:
Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus
Ort: Borås
09
maj

Ägarutskottet

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
09
maj

Primärvårdsstyrelsen - Presidie

Starttid:
Sluttid:
Plats: Kungshöjd konferens
Ort: Göteborg
14
maj

Presidium naturbruksstyrelsen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Annexet, Regionens Hus
Ort: Skövde
15
maj

Regionstyrelsen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionsalen
Ort: Vänersborg
16
maj

Presidiemöte norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Smögen
Ort: Uddevalla
16
maj

Presidiemöte södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Avsikten, Solhem
Ort: Borås
17
maj

Regionutvecklingsnämnd

Starttid:
Sluttid:
Plats: Riverton
Ort: Göteborg
17
maj

Psykiatriberedningen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Campus Nya varvet
Ort: Göteborg
17
maj

Presidiemöte Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Starttid:
Sluttid:
Plats: Barken Lillhagsparken
Ort: Göteborg
18
maj

Servicenämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Rälsen, Gullbergsvass
Ort: Göteborg
18
maj

Presidiemöte regionutvecklingsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Meddelas senare
Ort: Göteborg
18
maj

Politisk samverkan Skaraborg (PSS)

Starttid:
Sluttid:
Plats: Gothia Science park - Magnolian
Ort: Skövde
18
maj

Presidiemöte västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Jullen LHP
Ort: Göteborg
21
maj

Presidiemöte östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Vättern
Ort: Mariestad
Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:42