Årsredovisning

Västra Götalandsregionen lämnar en årsredovisning för hela koncernen. Varje verksamhet inom Västra Götalandsregionen (VGR) tar fram en egen årsredovisning.

Årsredovisning 2016.pdf

- bilaga säkerhetsarbetet 2016.pdf

Annual Report 2016 - Finances.pdf

Bokslutskommuniké 2016.pdf

Ordlista för årsredovisning

Årsredovisningar

Titel
Senast uppdaterad: 2018-02-06 16:44