Budget

I juni 2017 beslutade regionfullmäktige om budgeten för 2018 och plan för 2019 och 2020.

Budget 2018.pdf

Kompletteringsbudget 2018.pdf

Budgetunderlag 2018-2020.pdf

Budget 2017.pdf

Detaljbudget 2017.pdf

Eget kapital och obeskattade reserver i samband med budget 2017.pdf

Detaljbudgetar

Titel
Senast uppdaterad: 2017-12-04 16:02