Budget

I juni 2017 presenterar regionfullmäktige budgeten för 2018 och plan för 2019 och 2020.

Budgetunderlag 2018-2020.pdf

Budget 2017.pdf

Detaljbudget 2017.pdf

Eget kapital och obeskattade reserver i samband med budget 2017.pdf

Detaljbudgetar

Titel
Senast uppdaterad: 2017-04-21 10:50