Budget

I juni 2017 beslutade regionfullmäktige om budgeten för 2018 och plan för 2019 och 2020.

Planeringsunderlag 2019-2021.pdf

Planeringsunderlag 2019-2021 Presentation.pdf

Budget 2018.pdf

Kompletteringsbudget 2018.pdf

Budgetunderlag 2018-2020.pdf

Budget 2017.pdf

Detaljbudget 2017.pdf

Eget kapital och obeskattade reserver i samband med budget 2017.pdf

Detaljbudgetar

Titel
Senast uppdaterad: 2018-02-21 10:52