Månadsuppföljning

Under 2017 publiceras koncernens och verksamheternas delårsrapporter för mars och augusti. Månadsfakta med koncernövergripande uppföljning publiceras för alla månader förutom juni. Snabbfakta tas fram för några av verksamheterna inom Västra Götalandsregionen.

Månadsfakta 

Snabbfakta 

Västra Götalandsregionens delårsrapport augusti 2017.pfd

Sammanfattningar från verksamheternas delårsrapport augusti 2017.pdf

Västra Götalandsregionens delårsrapport mars 2017.pfd

Sammanfattningar från verksamheternas delårsrapport mars 2017.pdf

Delårsrapporter

Titel
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:33