Månadsfakta

Månadsfakta med koncernövergripande uppföljning kommer att ersättas av en ny månadsrapport.

Månadsfakta januari 2018.pdf (2018-02-23)

Månadsfakta december 2017.pdf (2018-02-19)

Månadsfakta november 2017.pdf (2017-12-21)

Månadsfakta oktober 2017.pdf (2017-11-20)

Månadsfakta september 2017.pdf (2017-10-20)

Månadsfakta augusti 2017.pdf (2017-09-21)

Månadsfakta juli 2017.pdf (2017-08-24)

Månadsfakta maj 2017.pdf (2017-06-22)

Månadsfakta april 2017.pdf (2017-05-23)

Månadsfakta mars 2017.pdf (2017-04-25)

Månadsfakta februari 2017.pdf(2017-03-21)

Månadsfakta januari 2017.pdf (2017-02-23)

Senast uppdaterad: 2018-03-22 10:38