Utvärdering Affärsforum 2017

Vi vill återigen tacka dig som deltog på Västra Götalandsregionens Affärsforum 2017. Har du möjlighet att avvara ett par minuter för att svara på en utvärdering av dagen skulle vi vara tacksamma. Ditt svar kommer användas för planering av framtida evenemang.

Inga fält är obligatoriska.

Observera att enkäten endast är för inbjudna gäster. Deltagare från koncerninköp får en separat enkät. 
 

Har du frågor eller fler synpunkter?

Kontakta oss via

E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:40