Leverantörsansvariga

Västra Götalandsregionen har utsedda strategiska upphandlare som är leverantörsansvariga. De ansvarar för kontakten med en/flera av VGRs leverantörer.

Som leverantörsansvarig ser man till att samtliga avtalsägare och andra berörda inom koncerninköp och övriga VGR engageras för att lösa över-gripande problem, och utveckla leverantören och samarbetet med oss.

I dag är det totalt 43 leverantörer som har en leverantörsansvarig hos koncerninköp.

Syftet är att arbetet ska leda till bättre affärer.

Det är de leverantörsansvariga som bl.a.:

  • Kallar till affärsmöten
  • Säkerställer att leverantören får samma information från samtliga avtalsägare
  • Är leverantörens kanal in i koncerninköp i frågor som berör alla avtalsägare
  • Ansvarar för leverantörsrelationen
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25