Utvärdering leverantörsdagen den 16 maj

Stort tack till alla som deltog på mötet den 16 maj. Vi vill passa på att påminna om informationstillfällen om order- och fakturahantering i leverantörsportalen.

Vi vill gärna att ni tar er tid att svara på en kort utvärdering om dagen, så vi kan göra framtida arrangemang ännu bättre.

Presentation leverantörsdag ny e-handel

Hur väl stämmer följande påståenden in på hur du upplevde dagen?