Produktkatalog

Kommer Nationell katalog för produkter och avtal (Katalogen) också byta portal?

Ja, produktkatalogen försvinner och ersätts av Proceedos katalogformat.

Kommer produktinformationen föras över automatiskt?

Nej, detta behöver respektive leverantör själv göra.

Kontakt

Kontakta leverantörssupporten på e-postadress E-postadress om du har frågor om systembytet.