Anslutning

På leverantörsdagen 2 november pratade ni om något som hette "Edionet"? Krävs det någon action från vår sida?

Länk från Edionet är ännu inte utskickad men kommer inom kort.

Kontakt

Kontakta leverantörssupporten på e-postadress E-postadress om du har frågor om systembytet.