Avtal

Vad händer med infomation från Tendisign till Proceedo?

Avtalsinformationen går över automatiskt. Katalogen måste skickas in ändå, antingen via integrerat förfarande eller via Leverantörsportalen.

Avtalsfil för prisöverenskommelser, hur kommer det hanteras?

Hur hanteringen av prisöverenskommelser skall ske kommer svar på senare under 2017.

Kontakt

Kontakta leverantörssupporten på epostadress E-postadress om du har frågor om systembytet.

Senast uppdaterad: 2018-02-23 07:27