Avtal

Vad händer med information från Tendisign till Proceedo?

Avtalsinformationen går över automatiskt. Katalogen måste skickas in ändå, antingen via integrerat förfarande eller via Leverantörsportalen.

Avtalsfil för prisöverenskommelser, hur kommer det hanteras?

Hur hanteringen av prisöverenskommelser skall ske kommer svar på senare under 2018.

Kontakt

Kontakta leverantörssupporten på e-postadress E-postadress om du har frågor om systembytet.