Fakturering

Hur skall vi fakturera till er?

Med e-faktura via EDI eller leverantörsportalen.

Finns det möjlighet att få koppling från vårt ekonomisystem till Proceedo, så man slipper knappa in numret manuellt?

Det krävs en integration från leverantörens ekonomisystem. I anslutningsenkäten får man en fråga om man kan integrera.

Fritextformulär - hur funkar fakturamatchningen?

Matchning sker på ordernummer och artikelnummer, inte orderrad.

Vi har idag en fungerande EDI-lösning med er. Blir det någon ändring i faktureringen i och med det nya systembytet?

Leverantörer som inte har en integrerad lösning med Visma Proceedo, måste lägga in fakturan via leverantörsportalen.

Finns det möjlighet att få koppling från vårt ekonomisystem till Proceedo, så man slipper knappa in numret manuellt?

Det krävs en integration från leverantörens ekonomisystem. I anslutningsenkäten får man en fråga om man kan integrera.

Kontakt

Kontakta leverantörssupporten på e-postadress E-postadress om du har frågor om systembytet.