Fakturering

Hur skall vi fakturera till er?

Med e-faktura via EDI eller leverantörsportalen.

Finns det möjlighet att få koppling från vårt ekonomisystem till Proceedo, så man slipper knappa in numret manuellt?

Det krävs en integration från leverantörens ekonomisystem. I anslutningsenkäten får man en fråga om man kan integrera.

Fritextformulär - hur funkar fakturamatchningen?

Matchning sker på ordernummer och artikelnummer, inte orderrad.

Kontakt

Kontakta leverantörssupporten på epostadress E-postadress om du har frågor om systembytet.

Senast uppdaterad: 2018-02-23 07:31