Leverantörsportalen

Hur kommer Visma Proceedos leverantörsportal att användas?

Utbildning i användandet av Leverantörsportalen planeras i ansluning till införandet. 

Vi har inte fått någon inbjudan till Leverantörsportalen.

Skicka ett mail till leverantörssupporten - E-postadress. Mailet kan ha fastnat i leverantörens spamfilter eller att man har ett filter som inte godkänner bilagor i mail. Vi försöker kontakta de leverantörer vi inte fått tag på.

Kontakt

Kontakta leverantörssupporten på epostadress E-postadress om du har frågor om systembytet.

Senast uppdaterad: 2018-02-26 13:58