Övriga frågor

Hur kommer Visma Proceedo att samarbeta med de affärssystem som vi redan har?

Enligt de format som VISMA stödjer avseende EDI-uppkoppling.

Fungerar Windows 7 professional med Visma Proceedo?

Ja, Proceedo är webbläsarbaserat och fungerar oberoende av operativsystem.

Går det att få tillgång till en testmiljö innan lanseringen?

Leverantörerna kommer få tillgång till det riktiga systemet i början av november.

Kontakt

Kontakta leverantörssupporten på e-postadress E-postadress om du har frågor om systembytet.