Checklista för bilder

Tänk på att;

...skildra personer jämställt.

Exempelvis ska både män och kvinnor representera olika yrkesgrupper och det ska vara balans mellan antal kvinnor och män i våra informationsprodukter. Ge också akt på hur personer skildras: I vilken miljö är bilden tagen? Ser han/hon bestämd eller osäker ut? Leende? Svag eller stark? Aktiv/passiv? Vad gör kvinnor respektive män (flickor/pojkar)? Könsroller?

Tips! Läs mer om jämställd bildhantering i Bilder som förändrar världen, en bildhandbok handbok av Tomas "Genusfotografen" Gunnarsson. 

...visa mångfald.

Bilderna i våra produkter bör visa; både kvinnor och män, personer från olika kulturer, med olika etniskt, religiöst, och geografiskt ursprung, olika åldrar.

...var sann.

Bilderna ska så långt det är möjligt skildra verkliga händelser och miljöer. Undvik modeller. Låt inte anställda agera patienter!

Bildinformationen ska helst ange vem och vad bilden föreställer och när bilden är tagen. Använd i första hand bilder tagna i Västra Götaland och som skildrar Västra Götalandsregionens verksamheter. Ett sätt att förstärka detta är att alltid skriva en bildtext som beskriver var bilden är tagen, vad som händer på bilden och vilka som är med på bilden.

...bilderna ska inte kännas omoderna.

Motiven ska vara tidsenliga – exempelvis klädstil, mode, inredning, frisyrer, bilar, miljöer.Arbetskläder, teknisk apparatur, hjälpmedel, medicinsk utrustning och dylikt ska vara uppdaterade och motsvara dagens krav. I mediebanken sorteras i regel bilderna ut efter tre år.

...följa Västra Götalandsregionens visuella profil.

Det är viktigt att bilderna följer den visuella profilen, visar rätt logotyp och skyltar som följer gällande riktlinjer.

...följa hygien- och arbetsmiljöregler.

  • I vård/behandlingssituation med patient: inga smycken på fingrar, händer och armar. Inga armbandsur.
  • Arbetsdräkt ska vara kortärmad i rum där patienter undersöks, behandlas eller vårdas.
  • Långt hår ska vara uppsatt.
  • Mössa ska användas på operationsavdelning, sterilcentral och storkök.
  • Huvudduk/slöja ska vara kort eller instoppad under arbetsdräkten (och tillhandahållas av Tvätteriet Alingsås).
  • Inget långt skägg.
  • Grön dräkt får endast användas vid operation.
  • Naglar ska vara kortklippta och ofärgade.
  • Skyddsutrustning ska användas på rätt sätt och vara uppdaterad.

...visa bra miljöalternativ.

Bilden får inte strida mot organisationens miljömål eller miljöambitioner. Bilden ska när det är möjligt och lämpligt visa bra miljöalternativ, exempelvis biogasbilar.

...inte bryta mot fotografens upphovsrätt.

Fotografen äger alltid rätten till sin bild om inte annat avtalats. Det innebär att man inte får förvanska eller manipulera bilden. Fotografens namn måste också alltid anges i samband med publicering av bilden.

...ta reda på om det krävs samtycke.

Om bilden ska läggas i Vgr mediebank gäller följande: Det är önskvärt, men inget krav, att det finns samtycke från personer på bild. För samtycke räcker det med namn och kontaktuppgifter.

Det krävs alltid samtycke om namnet ska taggas i bilden (bli sökbart i registret). Använd då blankett samtycke enligt PUL. Personen ska då informeras om personuppgiftslagen - PUL - som har till syfte att skydda personers integritet vid behandling av personuppgifter.

...visa varsamhet.

Fotografering och publicering av personer kräver varsamhet och eftertanke - fotografera inte i sammanhang som kan upplevas besvärande eller kränkande. Var försiktig när du fotograferar och publicerar foton av barn, i känsliga miljöer eller situationer, eller när personer på bild inte är medvetna om att fotografering sker. Tänk på att det finns personer med skyddad identitet.

...välja profilbilder med eftertanke. 

De profilbilder vi använder som medarbetare i Västra Götalandsregionen påverkar hur vi och andra uppfattar oss och vårt arbete. Vi måste välja våra profilbilder med eftertanke. Profilbilden ska vara en porträttbild där ditt ansikte visas framifrån och bilden ska vara i bra kvalitet, färg samt ha en ljus och neutral bakgrund.

Rutin för profilbilder på medarbetare.pdf

Blanketter för samtycke till publicering av foto

Länk till Bilder som förändrar världen

Bilder som förändrar världen är en bildhandbok av Tomas »Genusfotografen« Gunnarsson
Bilder som förändrar världen 

Senast uppdaterad: 2017-05-18 13:32