Skrivhandledning, språk och ordlistor

Det är viktigt hur vi i Västra Götalandsregionen, VGR, uttrycker oss i skrift. Det vi skriver måste vara vårdat och begripligt. Att kunna förstå vad som står i en text är en förutsättning för insyn och för att kunna påverka. Här har vi samlat några olika verktyg som stöd för dig som skriver i ditt arbete.

I skrivhandledningen får du veta hur du skriver språkligt korrekt och hur texten ska bli lätt att förstå. I bilagan Korrekta benämningar står det hur vi skriver och stavar verksamheter och beteckningar.
Språket utvecklas hela tiden och en skrivhandledning är ett levande dokument. Koncernstab kommunikation och externa relationer uppdaterar skrivhandledningen kontinuerligt.

Västra Götalandsregionens skrivhandledning

Korrekta benämningar

Kurser i klarspråk

Klarspråkskurser för VGR-anställda hittar du i Konferens- och utbildningscentrums kurskatalog
Du kan också skräddarsy en kurs. Kontakta då Konferens- och utbildningscentrum. 

Språkkonsulttjänster

Västra Götalandsregionen har upphandlat språkkonsulttjänster. En språkkonsult ger språkråd, håller och medverkar i kurser och klarspråksprojekt, ger individuell rådgivning och språkgranskar.
Att beställa språkkonsult

Språkrådet 

är Sveriges officiella språkvårdsorgan och är en del av språkmyndigheten Institutet för språk och folkminnen. Här finns information om allt som rör språk.
Språkrådet 

Skrivhjälp för jämlik text i vården

Det är viktigt att vi utformar dokument och texter så att alla blir delaktiga och för att minska risken för att patienter upplever sig särbehandlade eller kränkta. Kunskapscentrum för jämställd vård har tagit fram denna handledning.
Skrivhjälp för jämlik text

Svenglish på webben

Webb, mejl, server... Många termer i den svenska datavärlden är engelska. Men vi behöver förståeliga ord som går att böja, stava och uttala. Det handlar både om begriplighet och att värna om vårt språk. Här får du veta hur du ska hantera engelska datatermer.

Datatermgruppen

Titlar och beteckningar på engelska

Här finns ett urval av titlar och beteckningar inom VGR översatta till engelska.

Länkar

Senast uppdaterad: 2017-04-04 10:44