Kommunikationstjänster

Västra Götalandsregionens avtal för informations- och kommunikationstjänster gäller alla typer av kommunikationsinsatser.

Följande kommunikationsbyråer är upphandlade:
1. Gullers Grupp ska alltid anlitas i första hand. 
Kontaktperson: Lena Eriksson
tel. 070 -161 24 54
E-postadress

Underleverantör 
Kommunikationsbyrån Sturm & Drang är  underleverantör till Gullers vilket framgår av avtalet. 

Fotokontakt på Gullers grupp
Paul Björkman, fotograf och AD, är anställd för att hjälpa oss med fotobeställningar och bildletning. Paul tar fram bilder för olika ändamål och behov, utifrån VGR:s riktlinjer för bilder. Han beställer fotograftjänster och är förtrogen med fotoarkiv och bildbanker, inom och utanför VGR. Uppge vid beställningen om du behöver hjälp med detta.
Alla beställningar ska dock göras via Gullers kontaktperson, se ovan.

Briefmall
Förbered din beställning av kommunikationstjänster genom att fylla i
briefmallen för grafisk produktion

briefmall strategiska kommunikationstjänster

brief fotobeställningar

Svar inom två arbetsdagar
Byrån har två arbetsdagar på sig att meddela om de åtar sig uppdraget eller inte.

Om inte Gullers Grupp kan åta sig uppdraget ska följande kommunikationsbyråer anlitas i nedanstående ordning. Skicka då ett mejl till byrån om att du går vidare i rangordning.

2. Nowa Kommunikation 
Kerstin Torsede
tel 0704-954994
E-postadress
www.nowakommunikation.se 

3. Cordovan Communication
Mikael Stenberg
tel 070- 857 78 55
E-postadress
www.cordovan.se 

Möjlighet till konkurrensutsättning 
Om du önskar finns det finns möjlighet att göra en konkurrensutsättning mellan de upphandlade byråerna i följande fall:
1. När du vill ha hjälp att ta fram en idé och ett lösningsförslag samt genomföra ett kommunikationsprojekt (när mål och syfte är bestämt).
2. När du vill teckna avtal om löpande tjänster eller årsavtal. 

När du vill göra en konkurrensutsättning, alltså ta in en offert eller ett förslag från samtliga upphandlade kommunikationsbyråer, får du hjälp av Koncerninköp. 
Kontakt: Marianne Dalerstedt, E-postadress
Avropsblankett

Information om avtalet i avtalskatalogen  

Exempel på insatser som kommunikationsbyrån kan hjälpa till med:

  • genomföra kommunikationsinsatser utifrån brief från uppdragsgivaren: koncept, planering, projektledning och produktion. 
  • ge råd om kanalstrategi och kanalval av digitala, sociala och traditionella media.
  • ge kommunikationsstrategiska råd.
  • göra research, intressent- och målgruppsanalys.
  • ta fram förslag på kommunikativa helhetslösningar och genomföra/producera dessa. Det kan gälla kommunikations- eller marknadsaktiviteter som till exempel kampanjer, i flera kanaler med ett integrerat och sammanhållande koncept. Uppdragen kan vara både tidsbundna och löpande kommunikations- eller marknadsaktiviteter, PR-aktiviteter, opinionsbildning.genomföra marknadsundersökningar.
  • genomföra uppföljningar av kampanjer/opinionsbildande insatser.

Exempel på tjänster
• Grafisk formgivning och produktion (tryckt och digitalt).
• Grafisk och visuell profil
.• Fotografering, bildbehandling och övrig hantering av bilder.
• Copy och skribenttjänster.
• Digital produktion: webbdesign, webbprogrammering, interaktiva medier, appar, bild, video, strömmande media.
• Filmproduktion; såväl omfattande filmproduktioner som snabba, enkla inslag för webbpublicering. Beroende på uppdragets karaktär kan arbetet utgöra hela eller delar av produktionen, som reportage, filmning, ljudupptagning, redigering, klippning och formatanpassning.
• Event och mässor (helhets- eller delansvar).
• Marknadsundersökningar
• Uppföljning av kampanjer/opinionsbildande insatser. 

För tryckeritjänster finns en separat upphandling med tryckerier. Notera att reklam- och kommunikationsbyråerna kan anlita sina upparbetade tryckerier för VGR:s uppdrag, om det utgör en mindre del av beställningen.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28