Tryckeritjänster

Har du behov av att trycka något ska du alltid, oavsett produkt, vända dig till Regiontryckeriet. Regiontryckeriet avgör sedan om de ska trycka själva eller om det är lämpligare att använda något av Västra Götalandsregionens (VGR) upphandlade tryckerier. I det sistnämnda fallet gör Regiontryckeriet en konkurrensutsättning.

Dessa rutiner gäller alltså även när du ska trycka broschyrer eller periodiskt återkommande trycksaker, som exempelvis flera nummer av en tidning eller ett nyhetsbrev. För periodiska tryck begär Regiontryckeriet in offert för samtliga nummer. 
VGR har upphandlat tre tryckerier för broschyrer och periodiska tryck:
Cela Grafiska AB,  Åtta.45 Tryckeri AB samt Bording Halmstad AB.
Som beställare har du inte direktkontakt med tryckerierna under konkurrensutsättningen men när den är gjord förmedlar Regiontryckeriet kontaktuppgifter till det utvalda tryckeriet.
Kontakta Regiontryckeriet i god tid, minst tre veckor innan leverans.
För mer information kontakta kundservice på telefon 020-375 000

Regiontryckeriet NÄL 
E-postadress
Klas Johansson 
Tel: 010-441 09 70     
E-post: E-postadress 
Lärketorpsvägen 461 85 Trollhättan 

Tryckeri, Regionservices kundtjänst

Koncerninköp
Maria Haake
Tel: 076-103 89 88
E-post: E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29