Visuell profil

Västra Götalandsregionen är en de största aktörerna i det offentliga Sverige. Vi består av ett stort antal verksamheter av skiftande karaktär och för underlätta identifikation och kommunikation är det viktigt att vi är samlade under en gemensam visuell profil.

Den visuella profilen finns som pdf-manual att ladda ner och läsa i sin helhet. Du kan också läsa sammanfattningar av de olika avsnitten direkt på webben.

Kontakt

För råd och stöd om hur den visuella profilen ska användas, kontakta din verksamhets kommunikationsavdelning.

Har du övergripande frågor?
Kontakta Koncernstab kommunikation och externa relationer, Koncernkontoret 
e-post: E-postadress 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32