Färger

Västra Götalandsregionens visuella profil innehåller 13 färger som är utvalda för att fungera sinsemellan. Användningsområden kan till exempel vara diagram, ramar, rubriker och färgplattor.

I den Visuella profilen hittar du färgkoder för tryck på bestruket och obestruket papper, för digitala medier och skärm, målning, skyltproduktion med mera.

 Dekorerna finns endast i fem av våra 13 färger. Dekorerna får inte användas i andra färger. 


Publicerad: 2017-01-05 11:24