Patientsäkerhet

Avdelningen patientsäkerhet tar tillvara patienternas intressen, synpunkter och erfarenheter för att använda dessa i det kontinuerliga förbättringsarbetet inom hela Västra Götalandsregionen för att nå en säker och jämlik vård. 

Avdelningen arbetar med långsiktiga patientsäkerhetsfrågor genom ett kontinuerligt och strategiskt arbete. Avdelningen ansvarar för kontakter med tillsynsmyndigheten (IVO) inom ramen för Västra Götalandsregionens roll som vårdgivare. Inom avdelningen ingår även Strama Västra Götaland som jobbar med utbildnings- och uppföljningsarbete kring antibiotikafrågor. Avdelningen ansvarar för funktionsgrupp chefläkare i Västra Götalandsregionen

Karin Möller

Avdelingschef patientsäkerhet
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31