Systemutveckling och strategi

Genom att bidra till en kvalitetsdriven verksamhetsutveckling arbetar avdelningen Systemutveckling och strategier för att all hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen ska hålla en god och jämlik kvalitet. Avdelningen har det samlade ansvaret för att öka jämlikhet inom hälso- och sjukvård och identifierar, initierar och driver utvecklings- och innovationsprojekt för att förbättra sjukvårdssystemet och öka vårdens kvalitet och effektivitet. Avdelningen samarbetar med till exempel universitet och högskolor samt nationella och internationella sjukvårdsorganisationer.

Sylvia Määttä

Avdelningschef systemutveckling och strategi
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31