Koncernstab kommunikation och externa relationer

Koncernstab kommunikation och externa relationer arbetar med regionövergripande frågor som intern och extern kommunikation, påverkansagendan, utformningen av kommunikativt stöd till politiken och högre chefer, utveckling och strategier för digitala medier, kommunikationsstrategier och -planer samt Västra Götalandsregionens gemensamma varumärke.

Medarbetarna finns i Bryssel, Göteborg, Mariestad, Skövde, Stockholm, Uddevalla och Vänersborg.

Du är alltid välkommen att kontakta oss!

Erik Lagersten

Kommunikationsdirektör
Telefonnummer
E-post

Maria Wernstål

Enhetschef, Varumärke och media
Telefonnummer
E-post

Maria Bohlin

Enhetschef, Kommunikation Koncernkontoret
Telefonnummer
E-post

Kristian Norling

Enhetschef Digitala medier
Telefonnummer
E-post

Charlotta Lundström

Enhetschef, Externa relationer
Telefonnummer
E-post